13:07
Allanazar Begnazaryñ Täze ýyl degişmelerinden
ALLANAZAR BEGNAZARYÑ TÄZE ÝYL DEGIŞMELERINDEN

- Täze ýylda altyn diş goýdurmazdan öñ, ilki dodagyñy gyşartmagy öwren, ýogsa dişiñ görünmezligi mümkin.

- Öýlenmänkäñ hossarlaryñdan sowaşyp başlamaga türgenleş. Barybir, öýleneñsoñ ýyl dowamynda gaýynlaryby olardan ileri tutmaly bolarsyñ!

- Söýýän gyzyñ ilki enesine gowy görün, ýöne itlerini-de özüñe öwrenişdirmegi unutma!

- "Özüñkiñ belli gadyry ýok" diýip, ýöne ýere aýdylan däldir. Aýalyña boýnuñy burup ýalbarsañ, öz aýlygyñdan bäş-on manat beräýmegem mümkin.

- Täze ýylda öýüñden islän wagtyñ soragsyz gidip, islän wagtyñ hem gelip bilýän bolsañ, onda özüñi bagtly hasap et!

Категория: Degişmeler | Просмотров: 143 | Добавил: Haweran | Теги: Allanazar Begnazar | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Degişmeler bölümiň başga makalalary
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]