03:40
"Adamlar uzaga uçdy..."
"ADAMLAR UZAGA UÇDY..."

Adamlar uzaga uçdy
Men bolsa gugaryp galdym.
Hersi bir saýýara açdy
Men bolsa gutaryp galdym.
Ynandym.
Gynandym.
Synandym.
Boş ýere gygyryp galdym.
Giden harabaň içinde
Bir özüm sygyryp galdym.
Kyn görsemem nalamany
Bir ömür zeýrenip galdym.
eýmenip galdym.
hüýlenip galdym.
güýlünip galdym.
başym aýlanyp galdy.
oýlanyp galdym...

...ýer sermenip galdym...

Adamlar uzaga uçdy...
Meň bolsa . .
ýokdy ganatym.

Suraý BABANYÝAZOWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Mähriban | Теги: Suraý Babanyýazowa | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Есть время любить...» / Goşgular - 26.01.2022
Ходил он от дома к дому... / Goşgular - 09.01.2022
Waspnama / Goşgular - 16.01.2022
«Ты тайна тайн моих...» / Goşgular - 25.01.2022
Iogann Wolfgang Gýote / Goşgular - 27.01.2022
Гадание / Goşgular - 20.01.2022
Talant gara däldir / Goşgular - 22.01.2022
Пилигримы / Goşgular - 05.01.2022
"Sagat-sagat geçip barýar bu ömür..." / Goşgular - 12.01.2022
Söý dünýäni / Goşgular - 12.01.2022Всего комментариев: 1
0
1 mango   [Материал]
Bir özüm sygyryp galdym.
Sy:gyrmalam däl ekeniň….
—-
Adamlar uzaga uçdy...
Meň bolsa . .
ýokdy ganatym.

Towugyňam ganaty bar, ganat bilen uçulýan bolsa…. :-)
Ganaty bahanalaman uçubermeli…
Üstünlikler.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]