10:42
Adalat
ADALAT

Ynsansyz adalat bolmaz
Adalatsyz ynsan bolarmy?
Bolar, heýem bolmazmy?
Emma, bolmaz bolsady

Özdemir Asaf
(1923-1981)

Terjime Mango

Adalet

İnsansız adalet olmaz
Adaletsiz insan olur mu?
Olur, olmaz olur mu!
Ama, olmaz olsun

Özdemir Asaf
(1923-1981)


Makalaň WEB çeşmesi


Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: mango | Теги: Özdemir Asaf | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Araba / Goşgular - 29.03.2021
Güýz goşgulary / Goşgular - 08.02.2021
Aýdym / Goşgular - 24.05.2021
“Meň bagtymy gören çilim otlasyn...” / Goşgular - 28.03.2021
Ýeri, sen şol gyza meñzäýmelimi?! / Goşgular - 09.02.2021
"Atsyz bolar eken zyýat şygyrlar..." / Goşgular - 21.03.2021
Gije motiwleri / Goşgular - 12.02.2021
Söýün aga / Goşgular - 29.05.2021
Alla hem şahyr / Goşgular - 25.03.2021
Gara pişigiň gözleri / Goşgular - 11.11.2021Всего комментариев: 12
0
8 Hyýalkeş   [Материал]
Mango daýy,munuñ ýaly terjime etmesi kyn goşgulary nädip terjime edip bilýäñiz?Tüweleme,gaty uly töwekgelçilik edýäñiz.Berekella!

0
Adalatsyz ynsan bolman gecsin diyyar

0
Sen oyun hakda köp agzayañ welin, oyun diyen hekayam bardyr okay

0
7 mango   [Материал]
sag bol. ýöne seni näçe gezekler okajaklardan boldum, ýöne, üçden birine ýetmän taşlaýan....
bir-iki hekaýaň-a dolam okapdym.. satlyk garaž baradady öýdän...
goşguda, hekaýada şol oýunlar (söz oýunlary) okujyny has baglaýar, öte akyl satmalar, öte uzyn-uzyn gepler okujyny ýadadýar....
oýun gow zat.

0
Hmm. Okabilyan zatlaryñy okaber.

0
Bolman gecsin diyyar ol

0
4 mango   [Материал]
ýelena, hanym dogry aýdýaňyz.

ýöne, üns berseň:
birinji setiriň soňy "olmaz", dördünji setiriň soňy "olsun" bilen gutarýandyr.
sözleri goşsaň "olmaz olsun" bolýar.
hemem şol dördünji setirem "olmaz olsun" bilen gutarýar.
umuman "olmaz olsun" oýuny....

şoň üçirip terjimede-de şol oýnuň hatyry saklandy:
birinji setiriň soňy "bolmaz", dördünji setiriň soňy "bolsady" bilen gutarýar.
sözleri goşsaň "bolmaz bolsady" bolýar.
hemem şol dördünji setirem "bolmaz bolsady" bilen gutarýar.
ýagny, "käşgä bolmaýandan bolsady", ýa-da "bolman geçsedi".
umuman-a "bolmaz bolsady" bolanda-da many kän üýtgänok, ýoýulanok....
bu şahyrlar modernist bolansoň, şeýle oýunlar edegen öýdýän....

İnsansız adalet olmaz
Adaletsiz insan olur mu?
Olur, olmaz olur mu!
Ama, olmaz olsun.

Ynsansyz adalat bolmaz
Adalatsyz ynsan bolarmy?
Bolar, heýem bolmazmy?
Emma, bolmaz bolsady

0
Şunça samahyllyñam ýene meniñ aydanyma dolanyp geljek bolsañ, name etjekdiñ samyrdap?

0
11 mango   [Материал]
şunça samahyllyny, samyrdyny soňuna çenli okanyňa gynandym....
meniň edişim ýaly başyny okap, soňuny taşlaýmaly ekeniň....

0
Men edil şeytdimdä

0
Mango terjimañ yalñyş

0
1 Pero   [Материал]
Adalatyñ duşmanlarynyñ biri- bu dözümsizlik. Dözümsiz däliñiz barmy arañyzda?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]