"EMMA NIJESI BİR KÖPÜK"

Ýaş görünse gözleriňde,
Men ýadyňa düşýändiri ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 139 | Добавил: Nurdan | Дата: 26.01.2022 | Комментарии (1)

"INE WATAN DIÝIP.."

Açyk penjiräňden nur ýagyp dursa,
Ýagşy niýet, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 150 | Добавил: Nurdan | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (3)

МИСТИ

Воспоминания холостяка

Любовницей у меня была тогда презабавная женщина. Разумеется, замужняя: проститутки внушают мне спасительный страх. В самом деле, что за у ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 129 | Добавил: Haweran | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

ДВОЕ ВО МНЕ

Две их. Живут неразлучно,
Только меж ними разлад.
Любит одна свой беззвучный,
Мертвый, осенний сад.
Там все мечты засыпают,
Взоры скользят, ... Doly oka»
Просмотров: 46 | Добавил: Haweran | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

«А ТЕЛУ ТАК ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ...»

А телу так хотелось жить
Без страха, без уёма.
И душу просто приютить,
Как дерево у дома,
Как кошку около печи -
Мурлыкай ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Haweran | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

ÝOLKAŇ AÝDYMY

Diňläp Ýolkaň "prowansyn"
Dünýäni pitige almasaň,
Bir Parižden çyksaň,
Bir-de Milandan,
Arzuwlaryň bilen galsaň,
Öňküje lälijek Suraýjyk b ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 99 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

DINLER ADAMZAT ÜÇIN PEÝDALYMY, ZYÝANLY?

Şeýle diýilýär: "Adamzat taryhynyñ dürli döwürlerinde bolup geçen ähli uly uruşlar dinler sebäpli boldy, dinler adamlaryñ arasynda uruş döredýär, a ... Doly oka»
Просмотров: 177 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (3)

«ТЫ ТАЙНА ТАЙН МОИХ...»

Ты тайна тайн моих
Ты за семью замками.
За лесом, за горой,
за облаками.
и я тебя не выдам
Ни небу,
ни земле,
ни ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 86 | Добавил: Haweran | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

«ВСЕ ПОНЯТНЕЕ СВОБОДА...»

Все понятнее свобода,
Все доступнее покой…
Ты в себя уйди, как в воду
Погружаясь с головой.

Там, под темными пластами,
П ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 106 | Добавил: Haweran | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

KÄŞGÄ GIDIP BOLSA...

Käşgä gidip bolsa...
Dumany taşlap,
Amany taşlap,
Köňle gelenin taraşlaman,
Garaşman,
Gözüňe urlan ýaly,
Hokgabaz,
Da ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 181 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (9)

GAZAGYSTANYÑ SOWET DÖWRÜNDEN GALAN IÑ SOÑKY PREZIDENTINIÑ GARAŞYLMAN DURKA IŞDEN GITMEGI HALKYMYZ ÜÇIN NÄMÄNI AÑLADÝAR?

Orta Aziýada ýerleşen, SSSR-den bölünen, nebite baý, 18 million ila ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 34 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

KAKAMA

Eger bu ýaşaljak ömrüm berilýän bolsa
Bererdim men hijem çytman gaşymy.
Meni hemişelik söýýän
Ýüreklerim bar
Dilegleri bilen goran daşymy.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 161 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (0)

MASLAHAT

Bir boýdaşym diýdi ''Syýnymdan çekgin,
Geplemesiz ýerde gepläýsem birden.
''Bolýar'' diýip, bir gün syýnyndan çekdim,
Topalaň turuzdy hiç zat ýok ýerden.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 169 | Добавил: Jeksparro | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (3)

MAGNIT

Birmahallar magnit bolup birigip,
Bir tomus däl, ençe gyşy ötürdik.
Aramyza dil sygmadyk mahaly,
Mangit bolup bir-birimiz iterdik.

Şondan bäri hyý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 108 | Добавил: Ahmet | Дата: 25.01.2022 | Комментарии (2)