PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ÝEDINJISI

Ýedinjisi - Pygamberimiziñ (s.a.w) 9 ýaşlyja gyzjagaza öýlenendigi baradaky orta atylýan pikir...
Bulam ýalñyş! Äşe durmu ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 125 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (0)

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDUR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ ALTYNJYSY

Altynjysy - Pygamberimiziñ (s.a.w) fetih (ýer eýelemek häsiýetli, basybalyjylykly -t.b.) hereketlerini amala amala aşyrandygy ba ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 118 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (0)

5-nji ýanwar

• Şu günde doglanlar

1920 ý. - Türkmen şahyry Pyhy Tagan
1989 ý. - Türk žurnalistkasy Fulýa Öztürk
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 76 | Добавил: Haweran | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (0)

HAKYKY “DÝUMA” KIM?

“D’Artanýan we üç muşketýor” atly meşhur başdan geçirmeler romanyny, megerem, köpümiz okan bolsak gerek.
Megerem, şol kitaby okan ýa-da şol kitabyň esasynda düş ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 194 | Добавил: Bagabat | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (2)

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ BÄŞINJISI

Вäşinjisi - Рygamberimiziñ (s.а.w) Mеdinede уslam döwlеtini gurаndygy barаdaky рikir...
Pygаmberimiz (s.a.w) уslam döwlеt ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 130 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (0)


П ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 198 | Добавил: Bagabat | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (4)

"SENI GÖRESIM GELÝÄR..."

Seni göresim gelýär,
eý, ömrüme gymmat düşen,
etimden ötüp halys
süňňüme ýetip
ýüregme düşen.

Göresim gelýär,
eý, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 297 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (1)

TÄZE ÝYL ERTIRINDE

Hemmeler şadyýan, goý, bolsun şatlyk,
Ýalñyşsagam öz pikirmiz bar bolsun!
Yssy bolsun bir-birege ýüzümiz,
Täze ýylda iñ sowuk zat gar bolsun!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (1)

Arzuwlarymyz hasyl boldy,
Ýylgyr, eje, ýylgyr, eje!
Meniň bar umydym şoldy,
Ber şatlykdan bulgur, eje,
Ýylgyr, eje, ýylgyr, eje!

Dünýämi gül büredi, gör,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 278 | Добавил: Aksary | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (0)

“DÜNÝÄM SAŇA NÄME BOLDY?”

Törüňe düşdümi talaň,
Dünýäm saňa näme boldy?
Kerwenden üzülip galan,
Düýäm saňa näme boldy?

Dabany derde daglanan,
Depe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 182 | Добавил: Aksary | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (3)

ERTIR BILERIN

Dek düýn muzdsyz ýa-da para-peşgeşsiz,
Sapylgydy ykbalyma ykbalyñ.
Halsyzlyk ýa ýolsuzlykdyr öýderdim,
Şu çaka çen birje göwnüm ýykmanyñ.

Ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 164 | Добавил: Ahmet | Дата: 05.01.2022 | Комментарии (2)