DEŇIZ GUŞUM

(Aýdym)

Deňiz guşum, deňiz guşum,
Aýt, nireden geldiň çöle?
Azaşdyňmy, çarlak guşum,
Ýör, gideýli biziň ile.

Ýör, gideýl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 190 | Добавил: Allaýar | Дата: 04.01.2022 | Комментарии (3)

3-nji ýanwar

• Şu günde doglanlar

1930 ý. - Türkmenistanyñ Gahrymany Myratberdi Sopyýew
1982 ý. - Türkmen agyr atletikaçysy Mansur Rejepow

• Şu ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 67 | Добавил: Haweran | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (0)

PYGAMBERIMIZ HAKDA DOGRUDYR ÖÝDÜLÝÄN 10 ÝALÑYŞYÑ IKINJISI

Bu aýdýanlarym pygamberlikden öñ bolan zatlar, mugjyzasy añyýete görä pygamberliginde-de "geñ-tañsy wakalar" dowam edýär. Bularyñ ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 307 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (2)

ANAL SEKS HARAMMY?

Zenanyñ artbujagyndan (yzyndan) ýanaşyp edilen bu jynsy gatnaşyk lukmanlar tarapyndan delilleri bilen bile ýaramaz netijelere getirjekdigi subut edilen zat. Munuñ zenan ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 400 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (0)

ARDİYE

Kışları hep soğuk olurdu bizim kasaba. Ama hiçbir kışın o yıl kadar sert geçtiğini hatırlamıyorum. Yaşadıklarımın etkisiyle olabilir, en sert kış olarak kalmış aklımda. Çok değil, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 168 | Добавил: Revo | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (1)

ÜRGENJE SYÝAHAT

1.

Garrar gider otyr asrym ýylba-ýyl,
Miladyça söýgi, söýgi hijriçe.
Ürgençde gün aýlan intizar köňül
Diňe seni gözlän, bir seni, diňe... ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 138 | Добавил: Aksary | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (0)

NÄTANYŞ GYZA

Göwni sypap geçýän, säher şemaly
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 329 | Добавил: Aksary | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (9)

GÜL KIMIN

Yşk bakyşy siňe-siňe
Elläninde ýüregimi,
Ähli ýagyş güle siňer,
Gowşurar-da dilegimi.

Lowurdar dünýä ýylgyryp,
Köňlümi sypaýan düýş däl. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 159 | Добавил: Aksary | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (2)

GÜNLERIŇ YŞKY

Günler ýene ýola düşdi,
Ýyllardan hem barýar ozup.
Durmuş geňsi, ömür düşbi,
Günortada demirgazyk.

Günler ýene ýeke aşýar,
Geçýär yk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 120 | Добавил: Aksary | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (0)

BAŞGA-BAŞGA

Titrär ýüregiňde dagyň depesi,
Gözlere sereder göz başga-başga.
Durlanar köňlüňde sesiň nepesi,
Demiňe sygmaýan söz başga-başga.

Garagum möwç ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 183 | Добавил: Aksary | Дата: 03.01.2022 | Комментарии (2)