АНЕКДОТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД 2021-2022, СМЕШНЫЕ НОВОГОДНЫЕ АНЕКДОТЫ

Я админ, мне не надо к НГ гирлянду в кабинет вешать. Чтобы увидеть мигающие огоньки, нужно только свет выключить.

... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 145 | Добавил: Haweran | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

ANTIK YSRAÝYL MONARHIÝASY: SÜLEÝMAN

Süleýman hernäçe urp-adatlara bagly ýaly bolup görünse-de, guran häkimiýetinde ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 108 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

KUDÜS

Ağladım tükeninceye kadar gözyaşlarım
Namaz kıldım sönünceye dek kandiller
Usanıncaya kadar rüku ettim
Muhammed'i sordum sende kaybolan
Ey Kudüs, ey nebi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

LADES KEMIĞI

Boğuk boğuk bir siren sesi
Güz yağmurlarının geri çekildiği aklımda
Aklımda geceler boyu
Çınlayan yalnızlık
Cam kırıkları yağan kar üstüne vuran a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 113 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

İNCİ DAKİKALARI

Sen bana Yeni yılsın her dakika
Her dakika bir yaşıma daha giriyorum

Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni
Saatim kadar saadetimin gözbebeği ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 55 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

BEKLEDIM

Saymadım hasretinle bu kaçıncı yılbaşı
Bir ihtimal de olsa döner diye bekledim
Ne bir demet karanfil ne bir damla gözyaşı
Bir hal hatır sormayı dener diye be ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 107 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

◇ ВЕРЬ, И ВСЁ

А вы когда-нибудь желали невозможное?
Оно такое безгранично осторожное.
Идёт легко и, не взирая на внимание,
Случится вдруг само собой. В то утро раннее ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 114 | Добавил: Haweran | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

НОВОГОДНИЙ ЭКСПРОМТ

Встали маски в хоровод,
Наступает старый (новый) год.

Пляшут двери (звери) возле ёлки —
Обезьянки, белки, волки.

Тигр детишек о ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Haweran | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

GOŞGY NÄME?

Eýranyñ milli şahyry Ahmed Şamlu bilen geçirilen bir gepleşikde, onuñ "Goşgy näme?” diýen soraga gaýtaran jogabyny, Ýusup Sapaýy sözme-söz däl-de, erkin suratda terjime ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 158 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (4)

НОВОГОДНИЙ РАССКАЗ

…Тогда я выскочил из ниши и быстро повернул за угол. Они меня не заметили, хотя прошли в двух шагах. Я даже почувствовал их запах, очень типичный запах румынской казарм ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 132 | Добавил: Haweran | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

ТОРТ

Назовем ее г-жой Ансер, чтобы не узнали ее настоящего имени.
Это была одна из тех парижских комет, которые оставляют за собою нечто вроде огненного следа. Она писала стихи и н ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 53 | Добавил: Haweran | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

TÄZE ÝYL ARZUWY

Arzuwlaryň ýyldyz edip seç göge,
Umyt ýüregiňde ýarsyn şinesin.
Asmanda dogan Gün, gel-de, geç töre,
Saýrak guşlaň, goý, ýüregi giňesin.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 192 | Добавил: Edebiyatcy | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (12)

HAL ÝA-DA ÜÇÜNJI DÜNÝE

Oglanlykdan, düşünsek, düşünmesek bize (ekizlere) Magtymgulyny köp okatdylar. Garagollyk edibersek "Hany, gel, maňa Magtymgulyny okap ber" diýdiler. Ýene bir düzgün ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 175 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

GÜRLEME

Gürleme!
Diliňe alma!
Sözde ýalan bar.
Gepiň içine salma
Garma saman-sepile
Sygdyrma dile
Gürleme!
Gürrüňde kölege,
Şelaýyn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 175 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (7)

ROKFELLERLERIÑ ÇAGALARY

Bilmedim, ýaşymyzyň soňunda Ylýasam, menem futbol oýnuny görmäge gyzygdyk. Sebäpkärem Gurban Berdi. Biz "Rubiniň" oýunlaryny sypdyrman görüp başladyk. Ýakynda-da K ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 119 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

NASIST JEMAGATY

Paul Şefer Şneýder (1921-2010)…
Nemes antikommunisti, ruhany.
Ştab-kwartirasy Ženewada ýerleşýän Ýaş ýigitleriñ hristian assosiasiýasynyñ (YMCA, ИМКА, от анг ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

AÑ KRIZISI

Gýotäniñ aýdany:
"Hiç kim azatdygyna ynanýan birinden has beter gul däldir".
Ildeşlerimiz dollar alyp, dollar satyp, peýda gazanýandyryn öýdýär...
Seret, j ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 115 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

MAGŞAR GÜNÜNE TAÝÝARLYGYÑYZ BARMY?

Şu surata syn edeniñizde göz öñüñize magşar güni geldimi? Magşar meýdanynda-da e ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 73 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

ÝAŞAMAK ÜÇIN JAN ETMEK

Her gün irden Afrikada bir jeren örýär. Ol sag-salamat turandan soñ juda çakgan, hatda ýolba ... Doly oka»
Просмотров: 71 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

ÖLI TOPRAK OLAR ÜÇIN DELILDIR

Gurhanyñ "Ýasin" süresiniñ 33-nji aýatynda Beýik Allatagala şeýle diýýär:
"Öli ... Doly oka»
Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (0)

NENEÑ ŞAHYR BOLMAJAK

Dostum Nobatguly Rejebowa

Bize kakamyzdan miras galmandyr,
Aýnap, ýaýnap, sowup-sowurtlar ýaly.
Oñduk tapsak çeýnär ýaly gara ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 147 | Добавил: Haweran | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (1)