SINTAKTIK GUTLAG

Ömür bolsun sintaktika,
Tertip bolsun taraşlysy.
Esasy söz özüň bolup,
Ykbal bolsun garaşlysy.

Rysgal bolsun doldurgyçdan,
Kemlik ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 160 | Добавил: Ahmet | Дата: 26.12.2021 | Комментарии (3)

25-nji dekabr

- Taýwan Hytaý Respublikasynda Konstitusiýa güni
- Mozambikde maşgala güni
- Päkistanda Kuaýd-i-Agzam güni
- Ukrainada feldger gullugynyñ işgärleriniñ g ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 131 | Добавил: Haweran | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (0)

TÄZE ÝYL GELDI

Ýañlanýar şadyýan aýdym-sazlarym
Dolup-daşyp geler bahar-ýazlarym,
Görke dolar, ap-ak bolar daglarym,
Göýä, ak guw ýaly Täze ýyl geldi.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 126 | Добавил: Haweran | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (2)

REMBONYÑ TALIBANY

Owganystanyñ edermen halkyna bagyşlanyp düşürilen çeper film: "Rembo -3"

Ýörite operasiýa arkaly Wýetnama ýollananda, satylandygyna gahar edip ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 133 | Добавил: Haweran | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (0)

IL-GÜN ŞOÑA GARAŞÝAR

Ajap eýýam gelmedi
Magtymguly.


Köpelýär nämähremlik, bir-birine uýmaýan,
Ulus-il, diýar üçin tenha ýanyp-köýmeýan.
Köp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Haweran | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (0)

DIÝARYM

Köñle gussa çöküp, dert bassa bir gün,
Arka diräp sygynanym, islänim.
Neresse çaga dek barýan ýanyña,
Beýniñ bekän ýeri, Türkmenistanym.

Mährem e ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Haweran | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (0)

DÜÝEGUŞ HAKYNDA BALLADA

"...Sionistleriñ propogandasyna ynanyp, SSSR-den Ysraýyla giden ýewreýler her ädimde süteme, kemsitmelere sezewar bolýarlar".
Gazetlerden

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 107 | Добавил: Haweran | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (2)

POEZIÝA

Poeziýa!
Men seniň yşgyňda gezdim,
Men seni kalbymda göterip geldim,
Göterip gelşi deý ene garnynda
Ölen bäbejigin hamyla gelniň.

Poeziýa! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 151 | Добавил: Ahmet | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (5)

MENIŇ MYHMANLARYM

Aristotel, Sokrat, Platon bilen
Söhbetdeş men, soraýarlar halymy.
Magtymguly, Döwle ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 149 | Добавил: Allaýar | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (3)