MEN BIRIN-Ä GARAŞÝARDYM

Men birin-ä garaşý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 270 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (12)

"ASMANDAN GÜNEŞ DAMÝAR..."

Asmandan güneş damýar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 181 | Добавил: Mähriban | Дата: 25.12.2021 | Комментарии (9)

TARYHY ÝAZGYLARDA AÝAL-GYZLARA GARŞY EDILEN ILKINJI JENAÝAT

Gynansak-da, her on habardan bäşisini aýal-gyzlara garş ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 219 | Добавил: Haweran | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (1)

JÄHEKSIZ SETIRLER

başy gök direýän
bir beýik baýyrda,
ýaksalar belentden ody...
bolsam, şol oduň oduny...
ýalkymyna ýagtylsa ýollar,
ýylysyna çoýunsa go ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 142 | Добавил: Myhman0430 | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (6)

ADY ÝATDAN ÇYKARYLAN ZENANLAR: FARHUNDA MALIKZADA

Farhunda Malikzada Owganystanyñ paýtagty Kabulda ýaşaýardy ... Doly oka»
Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 195 | Добавил: Haweran | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (2)

SORAÝÝANY DAŞLAMAK - KURANY DAŞLAMAKDYR!

Soraýýany daşlamak - Kurany daşlamakdyr! Nur süresini, aýaty daşlamakdyr. ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 168 | Добавил: Haweran | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (7)

GORKY

Kamata guwanyp söýmedim guwy,
Akja däl, ýene şol gara sen gowy,
Köp bişensoň indi bir bulgur suwy,
Özgeleň golundan içmekden gorkýan.

Özlükden geçe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 163 | Добавил: Ahmet | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (6)

BAGLYLYK

Owunjak zatlara edemok kine,
S ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 178 | Добавил: Edebiyatcy | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (0)

GIJÄŇ GÖZLERINDÄKI ŞÄHER

Gözlerine ýyldyz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 118 | Добавил: Edebiyatcy | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (2)

ÝAŞYL REŇKLI ÝAZYM

Owsunşyňa ýeller düşün ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 95 | Добавил: Edebiyatcy | Дата: 24.12.2021 | Комментарии (2)