ИСПОВЕДЬ

(Вступление к ненапечатанному сочинению)

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во все время моего отрочества ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (0)

BELKI ÝAZYJYLAR SESLENER

Durgunlyk döwründe hakykat örän gymmat düşüpdir. Şol döwürden ezýet çeken adamlaryň köp bolandygyny biz merkezi gazetlerden okaýarys. Haçanda Annasoltan barada ýa ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 151 | Добавил: Jeksparro | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (3)

YZAGALAKLARMY ÖÑDEBARYJYLAR?

Ned Ludd…
Şeýle at bilen bir adamyñ ýaşap-ýaşamandygynyñ üstünde 250 ýyldan bäri jedel gidýär.
Tekstil senagatynda - enjamlaşdyrmakda birinji et ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 130 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (1)

15-nji dekabr

- Bütindünýä çaý güni
- Zamengof güni (esperantoçylar üçin)
- Niderlandiýada korollyk güni
- Ukrainada sud işgärleriniñ güni

• Şu günde ... Doly oka»
Категория: Taryhda şu gün | Просмотров: 153 | Добавил: Haweran | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (0)

NENEŇ ÝÜREK GYÝYLMASYN

Men hem Annasoltan Kekilowany respublikan gazetleriň redaksiýalarynyň birinde bir gezek görüpdim. Şonda ol şadyýan, durmuş-ýaşaýşy aýratyn söýýän ýaş zenan bolana d ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 187 | Добавил: Jeksparro | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (5)

PESE DÜŞMEK

Ony ondan aýyrdylar bir günde,
Garşam bolup durmady ol boşluga.
Gaýgyranok, saýgaranok, oýlanok,
Irden gelen sagbollaşýar guşluga.

Olam razy, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 140 | Добавил: Ahmet | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (0)

SIZ ÜÝTGEŞIK ADAM

Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi?
Ýa-da ýasalanmy pamyk deý gardan,
Keşbiň nurdan, diliň şeker baldanmy?
Eý, perişde syrat, görmegeý adam.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 134 | Добавил: Zehin | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (4)

MEN SENSİZ ÝAŞAP BILMERIN

Men sensiz ýaşap bilmerin,
Hem gülüp bilmerin sensiz.
Dolan maňa, gel dilberim,
Bilbil ýaşap bilermi gülsiz?!

Arzuwymda, ertele ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 144 | Добавил: permanh2206 | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (6)

BÄGÜLÜME SUW BERJEK

Men-ä bägülüme suw berjek
bedre bilen,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 181 | Добавил: Mähriban | Дата: 15.12.2021 | Комментарии (10)