PARFIÝA GARLAWAJY

Moskwaly şahyra Olga Çugaý ýakyn günlerde Aşgabatda boldy. Ol özüniň A.Kekilowanyň ykbaly bilen gyzyklanýandygyny, onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny aýtdy. Şahyryň ... Doly oka»
Просмотров: 98 | Добавил: Jeksparro | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (1)

ANNASOLTAN KEKILOWANY ÝATLAP

Ýakynda Aşgabat şäherindäki 43-nji orta mekdepde mugallymlaryň, ýokary klas okuwçylarynyň A.M.Gorkiý adyndaky TDU-nyň birnäçe studentleriniň gatnaşmagynda şah ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 126 | Добавил: Jeksparro | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (0)

DIRI ÝAŞASYM GELÝÄR

Musulmançylykda iň erbet görülýän zat, öz janyňa kast etmek. Ol geçilmeýän üç günäniň biri. Näme üçin beýleki? Eger bu dünýe şeýle ajaýyp, Gurbannazaryň aýdyşy ýaly, ' ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 431 | Добавил: Jeksparro | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (30)

TASAVVUF'TA KADIN

Allah Teâlâ, Adem (as)’ı topraktan yaratmış ve Havva (rah)’ yı da Adem (as)’ ın sol kaburga kemiğinden çıkarmıştır. Bu bakımdan kadın erkeğin bir cüzüdür (parçasıdır). K ... Doly oka»
Просмотров: 61 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (0)

HAJYLAR

Emir hajy,
Kerim hajy,
Durdy hajy,
Berdi hajy,
Şammy hajy,
Hümmi hajy,
Dötdi hajy,
Betdi hajy,
Ýelli hajy,
Belli haj ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 161 | Добавил: Allaýar | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (5)

KÜRT GÖZELI

Ýanaman ataş közlerde,
Şypa tapmadym gözlerde.
Mejnun men çöl, dag-düzlerde,
Rehim eýle kürt gözeli.

Aňrybaşy gözelligiň,
Tebigatdan g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Allaýar | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (2)

SYNPDAŞLARA

Edebiñ, hormatyñ baýdagy dek siz,
Sylagyny duýansyñyz köpleriñ.
...Syýa bilen çekerdiñiz goluñyz
Boş bolaýsa sahypasy depderiñ.

Akymyñ tersin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 137 | Добавил: Hyýalkeş | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (2)

İSLAMİYET'TE KADIN

İslam dininin MS 7. yüzyılda ortaya çıkışından önce, dünyadaki toplumlarda kadının durumu karanlık bir tablo arz eder. Kadınlar bu devirlerde değersiz, zayıf ve eksik s ... Doly oka»
Просмотров: 65 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.12.2021 | Комментарии (0)