DILEG

Her ýyly söz göwünlik däl,
Aman diýmek ýeňilmek däl,
Bu ýollarda ýeňil ýük däl,
Gerden diledim, diledim.

Ýyllar ötdi düzüm-düzüm,
Derdin ber ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 244 | Добавил: Aksary | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (11)

ТИК

Обитатели гостиницы тихо вошли в большой обеденный зал и заняли свои места. Слуги подавали не спеша, чтобы не уносить блюда, пока не подойдут запоздавшие; и старые купальщики, завсегд ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 88 | Добавил: Haweran | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (1)

GIT, SAKLAMARYN

Git saklamaryn ýoluňy baglap,
Gideňsoňam "gitdi" diýip ýörmerin,
Geleniňde dogulmandym, hiç haçan
Ýalňyz goýup gidäýseňem ölmerin.

Şatlyk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 197 | Добавил: permanh2206 | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (4)

ÝEDI GOŞGY

Yhlasymdyň, bitin ykbalymdyň sen,
Yşkymyzdan söýgä şeker sepildi.
Bagtyň giriş sazy çalyndy şu hal,
Ine, birden söýgiň küşdi depildi.

Sowuldy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 159 | Добавил: Pegas | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (4)

OT ÝYGMADYK GÜNÜM

Bir goltuk ot ýygmalydym,
Guşlar meni güýmedi-dä!
Kebelekler ünsüm bölü-ü-üp...
Bägüller "tutdy" elimden,
Jikjikiler gaçdy jyklap...
" ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 188 | Добавил: Mähriban | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (9)

BIR DOSTA ÜÇ GOŞGY

1.

Dostum, "soňky döwür görneňok" diýme,
"Gedaýçylyga-da gurp gerek " ahyr.
Şatlanyber, sen bir gam donun geýme,
Umytsyz günlerim guta ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 158 | Добавил: Allanazar | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (6)

ŞEÝLE BIR GAR ÝAGDYRSANA...

Şeýle bir gar ýagdyrsana
Asman!
Ýagyşyña baglanaýyn.
Dag bolaýyn.
Her ýagmyra ymsynmaýyn.
Ýykylaýyn taýyp-taýyp
Ýöne ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 208 | Добавил: Haweran | Дата: 08.12.2021 | Комментарии (4)