SAPAK

Tarhan özüne gelende ogullarynyň bolýan otagynda oýandy. Ol başyny ýassykdan göterdi. Juda kynlyk bilen göterdi. Kepjebaş ýylanyň endigine eýerýän kellesini göni saklamaga çalyşdy. ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 228 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (2)

“MEN HAÇAN GOŞGY ÝAZMAGYMY GOÝDUM?!”

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Hudaýberdi DIWAN ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 257 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (10)

ÝAZYJY KAKABAÝ ÇARYÝEW BILEN EDEBI SÖHBETDEŞLIK

- Salam, Kakabaý aga! Teklibimi kabul edeniňiz üçin juda minnetdardyryn!

- Gurgunmysyň, Jahantäç! Sag bol! Bu dünýäň bi ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 114 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (2)

AÝDYMÇY ŞAHYR ALLAÝAR ÇÜRIÝEW: GEL, OBAMYŇ LÄLESI

Aýdymçy şahyr Allaýar Çüriýew bilen söhbetdeşlik etmegi ýüregime düwenimde ilki bilen şahyryň döredijiligi hakynda içgin öwrenmegi maksat ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 152 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (5)

“UÇUP BARÝAN AK DURNANYŇ” WASPÇYSY

“Meniň şygyrýetde gaýta-gaýta dolanýan mowzugym eje. Kimdir biriniň ejesi hakynda söz açylsa biygtyýar bokurdagym dolýar hem gözümiň öňi ümüzlenýä ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 123 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (1)

ORAZGULY ANNAÝEW: “ÝAŞLAR ÝAZSA, BIZEM OKASAK, HAÝRAN GALSAK…”

….ýa-da uly ynam barada kiçiräk söhbet…
... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 162 | Добавил: Bagabat | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (8)

ÇÖLÜÑ ALYSLYKLARYNA PYŞYRDAN TILKI: ERWIN ROMMEL

Ölümi-de ömri ýaly sensassion bolan nemes serkerdesiniñ kyssasy ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 145 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.12.2021 | Комментарии (1)