MEN - SÄHER GÜLI

Men - Säher güli
Sähergül
Gije ukusynyň iň
süýji mahaly dogulan,
daň atmanka ýuwunan . . .

Älemleriň Şahyna...
dili bilen ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 213 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.12.2021 | Комментарии (5)

GARA WE AK
(@ mangonyň käbir pikirlerinden soň...)

Garaňky jaýa girdi
gara gözli
gara saçly
garaýagyz gyzjagaz

hemme ýer garaňky
bar zat ga ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 186 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.12.2021 | Комментарии (9)

"KAKA..."

Kaka!!!

Bu sowuk güýz gününde
benzin ysy siňen elleň
ysy bar, kaka,

mellegmizde bolsa
äpet ädikleň
yzy bar, kaka,

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 375 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.12.2021 | Комментарии (18)

ÝEKELIKDE

Ýekelikde ýaşaýaryn.
Ýaşaýyş.
Pitne ýok, -görip ýok, -galp ýok
ýerde.
Şular bilen dem alýaryn başa-baş.
Dert ýok, -gaýgy ýok, -garyp ýok
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 129 | Добавил: Aziza | Дата: 04.12.2021 | Комментарии (6)

"ÝANDYRSAÑAM, BAGTYÑ MENI KÖŞEŞDI:R..."

Dalanyp, talanyp, hiç zat galmady
Ugruňda gan öýen juwan jigerde.
Dowzahlyk hökümim çykandyr birçak,
Seni söýmek günä bolsa eg ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 210 | Добавил: Pegas | Дата: 04.12.2021 | Комментарии (8)

AÝAZBABA HAT
... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 203 | Добавил: Bagabat | Дата: 04.12.2021 | Комментарии (5)

MÜSÜRIÑ IÑ SOÑKY FARAONY: JEMAL ABDYLNASYR

Jemal Abdylnasyr dünýä syýasatynda spesifik agramy bolan şahsyýetdi. ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 235 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.12.2021 | Комментарии (0)