MIZOFON

Haýyş edýän, biraz ýuwaşrak dem alaýyñ-da!
Şeýdip hopurdatmanyňda şol suwy içip bolanokmy eýse?! Ýönekeýje suw ahyry ol.
Naharyň duzuny şeýdip barlamak hökmanmy eýse ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 250 | Добавил: Darakdiş | Дата: 03.12.2021 | Комментарии (4)

GALAN BAR

Däli köňlüm gel gideli watana,
Onda saňa gözi ýolda galan bar;
Kasyt gerek bu ýollardan ýörmäne,
Näzli ýaryň Ülkesinde talaň bar...

Gülüm-gülüm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 192 | Добавил: Raýdaş | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (11)

NAKYLLAR HAKYNDA

Milli mirasymyza berilýän ünsüň artmagy bilen türkmen nakyllaryny ýygnamak we öwrenmek işi üstünlikli dowam etdirilýär. Bu babatda Hormatly prezidentimiziň peşgeş beren “ ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 232 | Добавил: Haweran | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (10)

GAÝ-TUPANLY ÇÖLDE BIR ÝOL ÇELGISI: MUHAMMET YKBAL

Muhammet Ykbal - Aly Şeriatiniñ sözleri bilen aýdanymyzda çölüñ iñ gaý-tupanly pursatynda bir ýol çelgisidi. Ol bir tarapdan iñlis kol ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 165 | Добавил: Gökböri | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (0)

ÝATLAMA

Çagajykkak garagolduk.
Serçejik ýaly erkindik.
Çagalygyň aýaklarnyň,
Nallary-da altyndandy.

Iki ýana at salardyk,
Gyzjagazdyrys öýtmezdik. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 102 | Добавил: Myhman0430 | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (1)

"BIR ÝERDE OBADA TÜRKMEN ILINIÑ..."

"Oguldur dowletiň başy
Gyz hem bolsa göwün hoşy."
"Görogly beg" şadessanyndan.


Bir ýerde obada türkmen iliniň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 106 | Добавил: Haweran | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (0)

SEZAICE MAVERA...

"Ya yağmurdan yukarı ya sahradan aşağı
ya deryanın kafesi ya azat gökkuşağı..."

I. KISIM

Bir nağme yankılanır uzaktan, çok uzaktan,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 138 | Добавил: Raýdaş | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (0)

KERWENSARAÝ KYSSALARY

3. "GEPLEÝÄN" KÜÝZE

— Men size kiçijik sowgat getirdim, ussadym — diýip, Ýusup haly horjunyndan agaçdan sünnälenip ýasalan süýnmek galamdany çykardy-da, ... Doly oka»
Категория: Taryhy proza | Просмотров: 122 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 02.12.2021 | Комментарии (1)