ÝAZ GELENDE

Ýaz gelende,
Ýaz gülüni tiremde,
Begendim....
Bardygyňa... bir ýerlerde.

Saňa gabat gelendirin
Eserlerde,
Awtobusda,
How ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 114 | Добавил: Mähriban | Дата: 27.11.2021 | Комментарии (4)

AZGYNA

Durmuş näme? Bilýändirin öýtme,
"Köp horluk görlendir“ diýýärsiň haşlap.
Ojagyňa niçe hasrat getirdiň,
Emedekläp, ýörjen-ýörjenden başlap.

Ataň gu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Allaýar | Дата: 26.11.2021 | Комментарии (0)

BOSGUNLAR


Taşlap ojagyn,
Taşlap saçagyn,
Sany-sajagy ýok munda gaçagyň.
Düýnem daňdan öz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 107 | Добавил: Allaýar | Дата: 26.11.2021 | Комментарии (1)