GORKUT ATA, DÄLI DOMRUL HEM
EZRAÝYL HEKAÝATY

Diýip bilmen hemme bilen deň adam,
Gorkut ata diýilýäni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 106 | Добавил: Allaýar | Дата: 24.11.2021 | Комментарии (1)

SAZ ÇALNANDA

Galmagal eşitseň, wokzalda-da bar,
Saz diňlejek bolsaň, otur şu yerde.
...Bir gyz agşamara suwa düşünýär,
Eşigin çykaryp çola güzerde.

Gyz s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 108 | Добавил: Haweran | Дата: 24.11.2021 | Комментарии (1)

SAZ

Daglar dymýa.
Baglar başyn
yrap dymýa.
Salkymdaky şerap dymýa.
Öýjagaz dymýa.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 155 | Добавил: Nurdan | Дата: 24.11.2021 | Комментарии (8)

BU DÜNÝÄ NÄÇE GÜNLÜK?

Iň zehinli talyplaryň birine Seýitmuhammet işan diýerler eken. Ol Ahal sebitlerinden Ýusup işanyň ogly bolany üçinmi ýa aşa zehinli, düşbi bolandanmy, Molla Töre ahu ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 174 | Добавил: Revo | Дата: 24.11.2021 | Комментарии (4)