YNAMYMY ÖDEMEDIÑ, BILMEDIÑ

Kän garaşdym ýollaryňa gelerňe,
Kän göreşdim bu söýgimi bilerňe,
Kän daraşdym "meni" söýýän diýerňe,
Ynamymy, ödemediň, bilmediň.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Zehin | Дата: 23.11.2021 | Комментарии (6)

DÜNÝÄNI BAGRYMA BASDYM...

Dünýäni bagryma basdym,
Gül ýaly ekeni dünýä.
Ol şeýle eziz göründi,
Pul ýaly ekeni dünýä.
Tas gysyp janyn alypdym,
Gul ýaly e ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (1)

"INDI GOŞGY ÝAZMAK AŇSATLAŞYPDYR...“

Indi goşgy ýazmak aňsatlaşypdyr,
Goşgy ýazýar oglan-uşak,
Ene-mama,
Ata-baba,
Şäher-oba.
Hem gyzlar, hem gelinler. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 119 | Добавил: Allaýar | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (4)

SAG BOL!

Dynç alman gözlän sözlerim,
Kelama geldiñmi, sag bol!
Ynjalman sözlän gözlegim,
Deñäme geldiñmi, sag bol!

"Kim dözse-de men dözmenem
inkä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 90 | Добавил: Haweran | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (0)

MEN ŞAHYR BOLARYNMY?

Uniwersitetde okaýarkam ýakyndan gatnaşýan dostlarymyň hemmesi goşgy goşýardy. Aňrybaş şahyr bolmasalaram, «Geljegine umyt baglanylýan» diýilýänlerdendi. Ýeke men şah ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 129 | Добавил: Dark_Wolf | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (1)

HALYPALARYŇ DEGIŞMELERI

Bir ýaş ýazyjy Kerim Gurbannepesowyň ýanyna gelip:
- Men ilki çagalar barada ýazyp, çagalar ýazyjysy boljak, onsoň uly adamlar barada eser döredip, uly ýazy ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 224 | Добавил: hoşowaz | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (0)

AKJEMAL OMAROWA

Akjemal Omarowa 1928-nji ýylda Mary etrabynyñ I Goñur obasynda dogulýar. Mary şäherindäki iki ýy ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 69 | Добавил: Haweran | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (0)

BENTLER

Arakmy, konýakmy, üzüm şeraby,
Jomart ýigit aldygna pul sowurdy.
Erte hassa ene sarganda derman,
Ýüzi turşap, jübüsini çöwürdi.

Uzak gije seýil e ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 108 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 22.11.2021 | Комментарии (2)