GAR

Ümsüm,
Kelemenläp,
pagta ýaly gar,
Kütläp ýetdi köçeleriň kükregne,
Içip gijäň gaýmak ýaly ýagtysyn,
Ýagyp dur şäheriň yssy topragna.

A ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 180 | Добавил: ibrahimbadakhshan | Дата: 16.11.2021 | Комментарии (11)

TEBIGATA

Talap hazynañy, çürtüp sonaryñ,
Saña ýagyñ gözi bilen esedip,
Kast eden kişinem it-guşa bermän
Goýnuñda duwlaýañ haram jesedin.

Erniñ parawuzly, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Haweran | Дата: 16.11.2021 | Комментарии (2)

ÄRSOWET

Edaramyzda Azat Şükürowiç diýen köpi gören biri bardy. Günlerde bir gün ol täsin teklibi orta atdy:
- Ýigitler, aýyn bolmasa, "Aýallar erkekler bilen deñ hukukly" diýilýär. ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 131 | Добавил: Haweran | Дата: 16.11.2021 | Комментарии (1)

ÝOLUGRA SÖHBETDEŞLIKDEN

- Essalawmaleýkum!
- Waleýkumessalam!
- Näme, çiññerilip seredýäñiz welin, tanamadyñyz öýdýän?
- Hawa-aýt, dogrudanam, tanamadym-laý...
... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 166 | Добавил: Haweran | Дата: 16.11.2021 | Комментарии (1)

ÝOL

Äkitdiler bagtly ömür sürmäge,
Diýdiler: - Il-ýurt
Siz deñli-deñli.
Haýdadyk biz ynsan günün görmäge,
Ýol welin, çakyñdan gowgaly-jeñli.

Gan-d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 54 | Добавил: Haweran | Дата: 16.11.2021 | Комментарии (0)

"Galkynyş eýýamynyñ bagtyýar zenanlary" atly bäsleşige

• Oba hakynda oda

Şäherleriñ enesidir obalar,
Şäherleñ - perzentleñ "düzde" hyýaly.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Mähriban | Дата: 16.11.2021

ESERLERI BILEN MÜDIMILIGIÑ GAPYSYNY AÇAN AKYLDAR: DOSTOÝEWSKIÝ

Aradan çykanyna 140 ýyl geçendigine garamazdan häli- ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 89 | Добавил: Haweran | Дата: 16.11.2021 | Комментарии (1)