ARASYNDA GÜLLERIÑ

Ylham atym atardym,
Ruhum Arşa ýetirdim,
Hoşbagt bolup oturtdym,
Arasynda gülleriñ.

Aşyk-magşuga zaryn,
Tapmasa diýmäñ tärin, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 110 | Добавил: Nurdan | Дата: 11.11.2021 | Комментарии (1)

KÖNE PIKIRLER TÄZE GOŞGUDA

Köpi gözläp azdan galyp ýörenden,
Ýeke-täk naçary söýen ýagşydyr.
Soňra “Geç günämi!” diýip durandan,
Birbada “Bagyşla!” diýen ýagşydyr. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 134 | Добавил: Revo | Дата: 11.11.2021 | Комментарии (1)

DÜÝŞ

Düýş gördüm.
Düýşümde gidipdir ejem.
Gidipdir hiç gaýdylmaýan bir ýurda.
Hamala, hiç haçan bolmadyk ýaly
Haly namazlygam görmedim dulda.

Düýş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 112 | Добавил: Haweran | Дата: 11.11.2021 | Комментарии (2)

GARA PIŞIGIŇ GÖZLERI

Gülleň içinde otyryn
Çopantelpek...
Çigildemler...
Meni bolsa bendi kylýar
Gara pişigiň gözleri..

Teneçirler
kekeneler ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 212 | Добавил: Mähriban | Дата: 11.11.2021 | Комментарии (8)