WATAN AÝDYMY

Amyderýañ kenaryndan geldim men,
Kükreýan ilinden däli suwlaryñ.
Ýa men seni gark ederin yşkyma,
Ýa yşkyñ külüni göge sowraryn.

Derýanyñ bul ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 117 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (2)

AKTOKAÝDA

Bu ýerlere sežde bolup pelekden,
Şapaklañ batasy gelmeýän eken!
Takdyra seýilden seýilbaz ý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

AÝYP BILÝÄN

Ýazyklara ýazmak - pikir gorkusy
yza serpýär,
Ýaramagy aýyp bilýän.
Islegiñden çykmagym-da gelşiksiz,
Ýogsa, bilýäñ, döremegi aýyp bilýän.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 110 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

GÜLLER

Bilýärmiñ, men näme isleýärin: şu sessiz söýgimiñ dil acyp saýramagyny isleýärin. Söýgüde adamlaryñ-a däl, h ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 228 | Добавил: Mähriban | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (4)

BÄŞ TAPAWUT

Bäş sany zat bäş zat bilen oñuşmaz:
Dostlyk hem Gedemlik.
Sypaýylyk - Gödeklik.
Zalymlykdan beýikligi agtarma,
Biri-biri bilen dogan boluşmaz.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 89 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

HINDI KINOSY


Hem söýgüden doly,
Gussadan doly,
Hem süýji owazdan, aýdymdan
dyñzap.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 73 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (0)

DOGLAN GÜNÜM

Bu gün gowy sözleñ diýilýän güni,
Bu gün joşgun ýürekleriñ töründe.
Ýagşy sözler kerpiç ýaly örülse,
Bu gün bir ullakan ymarat döräp,
Meni mährem ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 86 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

GÜÝZDE ÝAZYLAN GOŞGY

Gargalaram gagyldaşyp goýanok,
Gybat edip, urýar olar söhbeti.
Bir-birine göwni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 148 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (0)

AÝAL

Durmuş däl hakykat,
Hakykat hyýal.
Onda ähli zadyñ öz ölçegi bar.
Dünýäni ýüregne sygdyrýan Aýal,
Oñ üçin bir ykbal, bir täleý hem dar.

Sygýa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 98 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

AŞYK BOLMUŞAM

Dostlarym, men bir ajaýyp sonara aşyk bolmuşam,
Göwündäki mähre baý, ho-ol nara aşyk bolmuşam.
Arşy-agla el serdiren, ah, zara aşyk bolmuşam.
Kalpda baý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 96 | Добавил: Haweran | Дата: 06.11.2021 | Комментарии (1)

ŞOL GÜN...

Çagyryldym, bardym seniñ toýuña,
Men barmasam, bu gelşiksiz boljakdy.
Gutlamaly boldum deñ-duşlam bilen,
Ýöne diýiljek söz bagrym diljekdi.

Bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 95 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (1)

SEN HAKDAKY ARZUWLARYM

Dogry, ikimiziñ ýolumyz aýry,
Emma nämüçindir ýüreklermiz bir.
Belki, bizi bir kenarda duşuran
Biziñ hoş niýetli ýüreklermizdir.

A ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 129 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (1)

SAZLAR

Sazlar satylmaýar, peşgeş berilýär.
Ol hem Adam ýaly turýar,
gerinýär,
geýinýär,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 130 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (3)

GEOGRAFIÝANYÑ GANAÝAN ÝARASY: OWGANYSTANYÑ "ERKEK" GYZLARY WE BEÇÇEPUŞ DÄBI

Eýranly režissýor Mejit Mejidiniñ 2001-nji ýylda düşüren "Baran" çeper filminde SSSR-iñ Owganystany b ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 228 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (1)

ТАЛИБ

Мы познакомились за пару лет до американского вторжения. Я работал тогда в Исламабаде, Аламзеб Нарази – тоже. Только я в российском посольстве, а он ‒ в афганском. Исламского эмират ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 152 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (0)

РУКА ТРУПА

Однажды вечером, месяцев восемь тому назад, у одного из моих друзей, Луи Р., собралось несколько школьных друзей. Мы пили пунш, курили, болтали о литературе и живописи, то и де ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 84 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (0)

SÖÝÝÄN BOLSAÑ, DIÑLE!

Duýgularmy depeleme, haýyşym,
Söýýän bolsañ, çyn ýürekden sözle sen!
Gözden ýitenimde kölege deýin,
Söýýän bolsañ, giden ýolum yzla sen!
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 123 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (3)

ÝAPRAKLAR

Serediñ baglara! Ýapraklar ajap,
Ynha, bir ýaprajyk şahadan düşýär.
"Ah, aýralyk" diýip, dem alýan sojap,
Ýaprak bolsa ýapraklara garyşýar.

Ýer ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Mähriban | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (1)

YLAHY ZEHIN

Ynsany öz ukyby, başarnygy bilen il içinde tanadýan, uly abraýa eýe edýän, hormat-sylagyny artdyrýan pursatlar bolýar. Annadurdy Eýeberenowy-da gazma dutara ezberlik bilen erk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 120 | Добавил: Bagabat | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (4)

MEN ÝIGRENIP BILEMOK

Men ýigrenip bilemok,
Seni söýüp, şol ukybym ýitirdim,
Özüm salam berdim ulumsy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 196 | Добавил: Nurdan | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (6)

BIBI ORAZDURDYÝEWA


Türkmen zenan-şahyrasy Bibi Orazdurdyýewa 1950-nji ýylyñ 2-nji sentýabrynda Mary welaýatyn ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 217 | Добавил: Haweran | Дата: 05.11.2021 | Комментарии (1)