"GAZALYÑ DEWASY": SIMIN BEHBAHANI

Eýranly pars şahyrasy Simin Behbahani (Parsça: سیمین بهبهانی, hakyky ady Simin Ha ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 91 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (25)

HÄZIRKIZAMAN EÝRAN POEZIÝASY

Hormatly hanlar we hanymlar.
Size häzirkizaman eýrän poeziýasyndan dadymlyk hödürlemek isleýärin.
Parsçadan rus diline terjime eden: Ýultan Sady ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: mango | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (7)

"BAHAWEDDIN MIRKULAL, ZEÑÑI BABANY GÖRSEM..."

Bahaweddin, Mirkulal, Zeňňi Baba Magtymguly atamyzyň mübärek goşgy setirlerinde eriṣ argaҫ bolup geҫỳär. Dana Pyragy «Turgul diỳdiler» diỳen ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 81 | Добавил: Gurban | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (1)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY - ZEBUNISO RASULZADE

Zebuniso Rasulzade 1984-nji ýylda doglan täjik şahyr ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 72 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (9)

ÝOLDAŞ

-Gelliňmi?!
Sesini çykarmady.
Geçdi-de, oturdy.
Başuju ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 163 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (7)

IKIMIZ

Ikimiz bir jan, bir ten,
Bir ten, bir jan ikimiz.
Panyñ nogsanyn bir dem,
Gonman gyrçan ikimiz.

Ikimiz bir ykyşak,
Üşäne çapgyn ýelde,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 51 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (1)

ZANDYÑDA GEREK

Edebi artykdyr Tañry ýalkanyñ,
Ýene pendin alyp durar ol käniñ.
Adalat - edebiñ hamyrmaýasy,
Ylaýym bar kişä ýetsin saýasy.

Ähli mukaddesl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (2)

SAÑA!

Yşkyñ ataş, ýakdy kalbym otlara,
Perwanadeý boldum saña teşneli.
Umyt bilen ýüzdim pikir derýasyn,
Razydymam näçe ejir çeksemem.

Arzuwlarym galdy a ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 36 | Добавил: permanh2206 | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (0)

EJE!

Kän ýykyldym, tutan ýokdy elimden,
Arzuwlam wysaly bolmady eje!
Aglatdylar ýaşlar akdy gözimden,
Ykbal hijem maña gülmedi eje!

Söýgim diýdim, bolar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 80 | Добавил: permanh2206 | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (3)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAR TOPLUMY - ANDREA PRISSILA KRESPO GRANDA

Andrea P ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 44 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (0)

ŞYGRYÝET MELEKLERI / MAKALAJYKLAP TOPLUMY - ŞÄHRIBOSSAN GELDIMÄMMEDOWA

(Bu material, kitaphana.net saýtynda goýlan Şähribossan Geldimämmedowaň goşgular ýygyndysynda sözsoňy deregine go ... Doly oka»
Категория: Şygryýet melekleri | Просмотров: 96 | Добавил: Bagabat | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (3)

GARA BAŞYM

Ömrüň ýetmişi ötüpdir,
Gözleriň nury öçükdir.
Ýigrim bäş indi uzakda,
Seri elmydam göçükdir.

Namart bolmasa nämüçin,
Ýat ýere eýläpdir ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 79 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 19.10.2021 | Комментарии (3)