AÝDYM

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasy, esger, şahyr, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewe bagyşlanýar.

“Bu ýerde uruşda dostlugyň manys ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 169 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (22)

ARTUR KONAN DOÝLUÑ "ALTY SANY NAPOLEON" ATLY HEKAÝASY BARADA

• (Detektiw žanrynyň käbir tilsimleri)

Detektiw (iňl. detective, latynçadan terjime edilende, detego – açý ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 91 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (3)

RUS SOWET SAZLY TEATRY

Oktýabr rewolýusiýasyndan soň, rus saz sungaty özüniň täzeçe ösüş döwrüne başlaýar. Rewolýusiýadan soň teatrlar halk diňleýjileri-işçiler, esgerler, krestýanlar (ob ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 72 | Добавил: Hasarly | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (0)

RUS SAZLY TEATRY

Saz rus drama teatrlarynda XVII asyrdan başlap esasy orny eýeläp gelipdir. Moskwanyň gapy teatrlarynda 1672-76-njy ýyllarda spektakllarda hor, ýekelikde aýdym aýtmak, saz ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 45 | Добавил: Hasarly | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (0)

DAGA GIDESIM GELDI

Şol gün ýüregim gysdy,
Daga gidesim geldi.
Kapyr Şetdat saldyran,
Baga gidesim geldi.

Dünýäñ agypdyr eñki,
Ne nury bar, ne reñk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 214 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (8)

KITAP DIÑLEÝJILERIÑ SANY ARTÝAR

Siz öz hyýalyňyzda geçmişe dolanýandygyňyzy janlandyryň. Heniz elektrik togunuň hem oýlanyp tapylmadyk şol  döwürlerinde dessanlar, rowaýatlar, goşgular, e ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 61 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.10.2021 | Комментарии (0)