MEDENI TARYHYMYZA DEGIŞLI GYSGAJYK YLMY MAGLUMATLAR

Manyly ömrüni oba mekdebinde fizika we matematika mugallymçylygyna bagyşlan Atajan Annaberdiýew (1946-2006) özüniň ajaýyp goşgulary bi ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.09.2021 | Комментарии (0)

TERJIMELERDÄKI JÖWHER DUÝGY

Halyl Kulyýewiň türkmen poeziýasyndaky orny hakynda edilen gürrüňleriň az däldigi hakykat. Şahyr hakdaky söhbetleri tereziniň bir tarapyna, goşgularyny beý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.09.2021 | Комментарии (0)

RUS SOWET DRAMATURGIÝASY

Rus dramaturgiýasynda Oktýabr rewolýusiýasyndan soň, ösüşiň täze eýýamy başlanýar. Sowet döwrüniň irki eýýamyndaky gapma-garşylyklar, esasan işçiler we krestýanla ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 42 | Добавил: Hasarly | Дата: 27.09.2021 | Комментарии (0)

RUS DRAMATURGIÝASY

Rus dramaturgiýasy XVII asyryň aýaklarynda XVIIl asyryň başlarynda, köp ýyllyklaryň dowamynda dilden-dile geçýän, kähalatlarda saklanyp galan golýazmalaryň, halk dramal ... Doly oka»
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 42 | Добавил: Hasarly | Дата: 27.09.2021 | Комментарии (0)

ÝIGRIMBÄŞLIK

... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 189 | Добавил: Bagabat | Дата: 27.09.2021 | Комментарии (13)

BAÝRAMÇYLYK GUTLAGY

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýylyk toýyna ildeşlerimize gutlag sözlerim!

Bagt guşy bolup girsin gapyňdan,
Alyp gelsin mähir bilen söýgini,
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 71 | Добавил: Zehin | Дата: 27.09.2021 | Комментарии (2)