01:12
Gurbanlygyñ kyssasy we Ybraýym pygamber
KURBAN BAYRAMININ HIKAYESI VE HZ. İBRAHIM

İslami takvim olan Hicrî takvime göre Zilhicce ayı 10’uncu günü itibariyle dört gün boyunca süren, İslam dininin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından kutlanmaktadır. Özellikle de nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerde resmi tatil de ilan edilen Kurban Bayramı, insanların bir araya gelmesine ve dayanışmasına da vesile olur. Dinimiz İslam’ın en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı hikayesi de bir o kadar ilgi çekicidir. Minber’in Kurban Bayramı geleneklerini ve Kurban Bayramı tarihini ayrıntılarıyla incelediği Kurban Bayramı hikayesi bu yazımız ile okurlarla buluşmaktadır. Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı? Kurban Bayramı hikayesi nedir? Kurban Bayramı nasıl kutlanır? Kurban Bayramı tarihi nedir? İşte tüm yanıtlar...

• Kurban Bayramı Nedir?

Kutsal dinimiz İslam’da kurban terimi, Allah’a yakın olmak ve Allah rızasına ermek amacıyla kesilen hayvan anlamına gelmektedir. Kurban Bayramı’nın çıkışı da Kur’an-ı Kerim’de geçen, Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail ile ilgili olaya dayanmaktadır. İslamiyet’te kurban derin bir adanmışlığı, kişinin Allahu Teala için her şeyi feda edebileceğini, ona teslimiyeti ve şükür duymayı ifade eder. Kurban kesmek, hem Müslümanlar hem de Müslüman toplumlar için pek çok fazileti olan bir ibadet türüdür. Kurban kesen Müslüman kişi, bu eylemi ile Allah’ın emirlerine boyun eğdiğini ve kulluk bilincinde olduğunu ortaya koyar.
Hicrî takvimde Zilhicce ayı olan ayın 10’uncu gününde kutlanmaya başlanan Kurban Bayramı, tüm Müslüman alemi tarafından 4 gün boyunca kutlanmaktadır. Kurban Bayramı sayesinde, yılın geri kalanında et satın alamayan ya da çok az miktarda et tüketmek zorunda kalan yoksul aileler, Kurban Bayramı gelenekleri sayesinde et yemek fırsatına erişirler. Tüm yardımlaşma ve dayanışmanın Allah rızası için yapıldığı bu mübarek bayramda, zenginler dünya malına tutkun hallerinden arınır ve yoksullar da karamsarlığa kapılmaktan kurtulurlar.

• Kurban Bayramı Nasıl Kutlanır?

Kurban Bayramı, tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından hevesle kutlanan en önemli dini bayramlardan bir tanesidir. “Kurban Bayramı nasıl kutlanır?” sorusunun cevabı ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de bazı Ramazan Bayramı gelenekleri ve ibadetleri hiç değişmez. Dünyanın her yerinden Müslümanlar Bayram namazında bir araya gelir, birlik ve beraberlik içerisinde Bayram hutbesi dinler. Güneşin doğuşundan takribî 45 dakika kadar sonra, cemaatle birlikte bayram namazı kılınır. Türkiye’de de başka ülkelerde de kurban genellikle Kurban Bayramı’nın ilk günü kesilir. Bayram namazı ve Kurban Bayramı kahvaltısının ardından usulüne göre kurbanın kesilmesi ve dağıtılması işine koyulunur.
Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanın etleri üç parçaya bölünür ve parçaların eşit olduğundan emin olunur. Kesilen etin üçte biri kişinin akrabalarına, üçte biri ise yoksul kişilere pay edilir. Etin geriye kalan üçte birlik kısmı, kurbanı kesenin ailesine ait olur. Kurban etinden yapılan yemekler tüm Kurban Bayramı boyunca bayram ziyareti gelenlere ikram edilir. Ayrıca her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da çocuklara harçlık ve şeker vermek, hem çocuklara hem yetişkinlere dini hediyeler dağıtmak da adettendir.

• Hz İbrahim'in Hikayesi

Kurban Bayramı gelince, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar tarafından en çok sorulan sorulardan bir tanesi de “Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı?” sorusudur. Kutsal dinimiz İslam’da Kurban Bayram tarihi, Hz. İbrahim’in hikayesi ile başlar. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’i kurban etmeye nezretmesinin hikayesi, Allah’a tamamen teslim oluşun en nadide örneklerindendir. Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın yıllar geçse de bir evladı olmamaktadır. O da ellerini kaldırarak Allah’a ona hayırlı ve salihlerden olacak bir evlat vermesi için dua eder. Duasının üzerinden yılların geçmesinin ardından Hz. İbrahim Mısır’a kadar hicret etmiştir. Mısır da kaldığı müddet boyunca ona katılan Hacer isimli kişi, bir süre sonda Hz. İbrahim Aleyhisselam’ın eşi olur. Bundan bir süre sonra da Allahu Teala onlara bir çocuk nasip eder. Adı İsmail olan bu çocuğun doğumundan bir süre sonra, Hz. İbrahim’in eşi Sare’nin söylemesiyle, Hz. İbrahim Hacer’i ve Hz. İsmail’i yanına alıp yola çıkar.
Mekke yakınlarında, bugün Kâbe’nin bulunduğu yerde bir ağacın altında duran Hz. İbrahim Aleyhisselam, ana ve oğulu burada bırakır. Hz. Hacer, Allah’a olan inancıyla uzun bir süre orada yaşamaya ve Hz. İsmail’i büyütmeye devam eder. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail büyüyüp de delikanlı olunca Hz. İbrahim bir gece rüyasında oğlunu Allah’a kurban ettiğini görür. Tekrar tekrar aynı rüyayı görmeye başlayan Hz. İbrahim’in hikayesi de böylece başlamış olur. Hz. İbrahim oğlunun da rızasını alarak onu Mina’ya götürür. Hz. İsmail’i Allah’a kurban etmek üzere bıçağı ile oğlunun boğazına dokunur ancak bıçağın kesmediğini fark eder.
Bu gerçek teslimiyet timsali olayın ardından Allahu Teala Hz. İbrahim’e bir koç gönderir ve bunu kurban olarak kabul edeceğini bildirir. Kendisine gönderilen kurbanlık koçu kesen Hz. İbrahim, böylece Hz. İsmail’i kesmekten kurtulmuş olur. Kurban Bayramı hikayesinin de Hz. İbrahim’in hikayesinden kaldığı bilinmektedir. Bu hikaye, Hz. İbrahim kurban ayeti olarak da bilinen Saffat suresinde de geçmektedir. Hz. İbrahim bugün bile dinimizde oldukça mühim bir yere sahiptir. Tüm Müslümanlar bugün, Allahümme salli ve Allahümme bârik dualarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yanı sıra Hz. İbrahim Aleyhisselam’ı da anar.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.minber.de/blog/icerik/kurban-bayraminin-hikayesi-ve-hz-ibrahim&ved=2ahUKEwiU1c-Ltu3xAhV5A2MBHV-WC3sQFjALegQIDhAC&usg=AOvVaw23HDvzSt8tdZ1H4rs219IJ&cshid=1626639131090
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 76 | Добавил: Gökböri | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 7
0
4 eatayew33   [Mowzuga geç]
Şol aýaty terjime edenleriň 10-sy şol sözi "doga" diýip alsa, 3-si "namaz" diýip alýar. Haýsysy dogry?
Ynanýanyň gowy zat, ýöne pikirem edip görseň, eger "hemme pygamberler namaz okan" bolsa, onda ilkinji namazyň Jewraýyl perişdäň üsti bilen Muhammet pygambere "gowşurylmagyna" näme diýjek?
Onsoňam, ol pygamberler namazlaryny nädip we haýsy dilde okapdyrlar?
Ýa menem:"aý, bolýar-da..." diýip oturybereýinmi?

0
5 myhman   [Mowzuga geç]
ýok, "bolýa-da" diýip oturmaň. sorag bolsa beribermeli. men terjimäni Elmalyly Hamdy
Ýazyryňka görä aldym. türkleň köpüsi "namaz" diýip terjime edipdir.

onsoň şu wagt internetden orginalyna seretdim. arapçada "namaz" "el-sala(h)t" الصَّلٰوةَ diýilýär. öňündäki "el" artikul. l sesi s sesi bilen assimilassiýalaşyp "es-salat (ýa-da es-salah) diýip okalýa. azanda-da bardyr "haýýalessalah" diýýäni "namaza (geliň) manyda. ýa-da diňe ertir namazynyň azanynda aýdylýan "essalat haýrun minennewm" "namaz ukudan haýyrlydyr" manyda.

indi doly aýatyň arapçasy.

رَبَّنَٓا اِنّ۪ٓي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّت۪ي بِوَادٍ غَيْرِ ذ۪ي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِۙ رَبَّنَا لِيُق۪يمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٔدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْو۪ٓي اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

0
6 eatayew33   [Mowzuga geç]
Arapçany bilemok, ýöne hadyslardan birini okalym bäri şu "ýoýulmak" diýilýän düşünje barada kän pikir edýän

Hadys:
Muhammet pygamber körpe aýaly Aýşa (Aişa Abu Bekr) bilen çaý içip otyrka, geçip barýan iudeýiň biri "Saam aleýkum" diýip geçýär. Aýşanyň gahary gelip, ýaňky iudeýe gygyryp, sögünip başlaýar. Pygamberimiz ony köşeşdirip, şeýle diýýär:
"Hiç haçan gaharlanma we saňa berilen "salama" görä oňardygyňdan iki esse köp jogap ber" diýýär hemem iudeýe şeýle jogap berýär:"We aleýkum".
Indi üç jümläňem manysy barada:

"Salam aleýkum" — size parahatçylyk dileýän;

"Saam aleýkum" — size ölüm dileýän;

"We aleýkum" — size-de şony dileýän.

... Eger-de namaz Muhammet pygamberimizden öňem bar bolan bolsa, onda bu ýene-de onlarça ýa ýüzlerçe-de däl-de, müňlerçe soraglary döredýär...

Eger kimdir biri:"Hemme pygamberleriň ÇOKUNANDYGYNA ynanýan" diýäýse, bunuň bolmanda iki milliard garşylyga sezewar boljagyna menem ynanýan...

0
7 myhman   [Mowzuga geç]
elipbiýlerini okap bilsemem, araplaň dilini menem bilemok. iki ýeke sözleň manysyny bilýän.

getiren hadysyňyzy öňem eşidipdim.

öňki pygamberleriň namaz okaşlary yslam dinindäkä meňzeş däl bolup biler. käbir meňzeşliklerem bar bolup biler. mysal üçin sežde, ruku, kyýam bolan bolmagy ahmal. ýöne şolaryň tertibi, okaýan dogalary başgadyr belki. bilemok.

tas ýatdan çykýady. gurban baýramyňyz gutly bolsun. kurbanlyklaryňyz kabul bolsun.

0
2 eatayew33   [Mowzuga geç]
@Myhman,

" Pygamberleriň kyssasyny aýdaňda, seresap bolmaly"

"Eý Rabbimiz. Maşgalamdan bir bölegini Seniň hormatyňa (Seniň) Beýtiň ýanynda, ekinsiz bir jülgede ýerleşdirdim. namazlaryny (Seniň) Beýtiň ýanynda dop-dogry kylsynlar (okasynlar) diýip. "

şu jümleleriňi mysal getirip, eýýäm näçinji gezek şeýle mysallar getirýänler bilen ilki jedelleşişim, soň bolsa:"aý, bolýa-da" diýip, başymy ýaýkaşym ýadyma düşdi.

Wagyz etmegä pursatjyk tapdygy, bilýän-bilmeýän zatlaryny mysal getirip gürläp başlaýan mollalara:"Anyk bilmeýän bolsaňyz, indi köpçüligiň içinde Süleýman pygammere, Dawut pygambere "namaz okatdyrmagyňy" goýaýyň diýip, näçe aýtsamam, hiç peýdasy ýok.
Bu ýerde bolsa Ybraýym pygamberiň maşgalasy...

Eger ilkinji namazy Pygamberimiz biziň eramyzyň edinji asyrynda okan bolsa (Jewraýyl perişdäniň kömegi bilen), Ibraýym pygamber biziň eramyzdan öňki on dokuzynjy asyrda doglan. Arada 2600 ýyl bar.

"Olaram bir zat edip ybadat edendirler-ä!" diýip, mollalaryň ýanyndakylar meň bilen dawa (jedel däl) etmäge synanyşýarlar.
Başga dine uýýanlar häzirem ybadat edýärler, ýöne namaz okanoklar. Namaz yslam dinine uýýanlara buýrulan.

Bu — "seresap bolmaly" diýýän düşünjäň üçin.

0
3 myhman   [Mowzuga geç]
pursatyny tapsa wagyz edýänlerden-ä däl. dogrusy dindar birem däl. ýöne hz Adamdan başlap hemme pygamberiň namaz okanyna ynanýan. olaň namazy yslam dinindäkiden tapawutly bolmagy ahmal.

ynanýanymyň sebäbem Gurhanda aýdylmagy. ýokarky jümle-de Gurhanyň bir aýaty, meň sözüm däl. çeşmesinem görkezdim: Ybraýym süresi 37-nji aýat.

aý bu zatlar ynanç bilen bagly. onsoň, kän kaýtalaýan welin, kim näme ynananda-da meň işim ýok, bolmalam däl diýip pikir edýän.

0
1 myhman   [Mowzuga geç]
Hz. İbrahim’in eşi Sare’nin söylemesiyle, Hz. İbrahim Hacer’i ve Hz. İsmail’i yanına alıp yola çıkar.

hz Ybraýym (a.s) bir pygamber. onda-da üç diniňem (musawylar, hristianlar, musulmanlar) uly pygamber diýip kabul edýän pygamberi.

pygamberler Allanyň ryzasyna gabat gelmeýän zatlary etmezler.

pygamberleriň kyssasyny aýdaňda seresap bolmaly. okaýan (diňleýän) adamlaryň arasynda dini düşünjesi gowşaklaram bolup biler.

onsoň pikir etse: çagasy heniz süýtden aýrylmadyk naçary biriniň gepine gidip (ol aýaly bolsa-da) adam garasyz, suwy beýlekisi bolmadyk çöle taşlap gaýtmak.

eger bu Allaň emri bilen edilmedik bolsa, ölsünler diýip edilen ýaly bolmazmy?

başga bir rowaýatda Ybaraýym pygamber ogly bilen Hajary häzirki Mekkäň töweregine (hatda Zemzem guýusynyň ýanjygyna) goýup gaýdansoň Hajar Oňa "eý Ybraýym, sen bizi bärde taşlap nirä barýaň?" diýip bir-iki sapar soraýa. Ybraýym sesini çykarmaýar. üçünji saparda Hajar: "Bu Allaň buýrugymy?" diýip soraýar. Ybraýym pygamber "hawa" diýýär. "onýaly bolsa Rabbimiz bizi gorar. Ol bizi bärde perişan etmez"

eger gurban etme wakasy Gurhanda aýdylmadyk bolsa, onam "pylanyň pylan zat diýeni üçin äkidip öldürjek bolupdyr" diýerdilermikä diýýäň arasynda.

Zemzem guýusy, Safa Merwe depeleriniň arasynda gatnamak, Käbäň gurulmagy... Hajaryň hijreti bilen bagly.

Eý Rabbimiz. Maşgalamdan bir bölegini Seniň hormatyňa (Seniň) Beýtiň ýanynda, ekinsiz bir jülgede ýerleşdirdim. namazlaryny (Seniň) Beýtiň ýanynda dop-dogry kylsynlar (okasynlar) diýip. Eý Rabbimiz. Sen hem ynsanlaryň müminleriniň kalplaryny olara meýil etdir we olary miweler bilen ryzyklandyr, olaram (Seniň) nygmatlaryňyň gadyryny bilip şükür etsinler. Ybraýym süresi 37-nji aýat.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]