19:43
Anna Ahmatowadan terjime
ANNA AHMATOWADAN TERJIME

Мы не умеем прощаться,-
Всё бродим плечо к плечу.
Уже начинает смеркаться,
Ты задумчив, а я молчу.

В церковь войдем, увидим
Отпеванье, крестины, брак,
Не взглянув друг на друга, выйдём…
Отчего всё у нас не так?

Или сядем на снег примятый
На кладбище, легко вздохнём,
И ты палкой чертишь палаты,
Где мы будем всегда вдвоём.

* * *

• Saparnepes Atabaýewiň terjimesi:

Oňarmaýas biz hoşlaşyp,
Gezýäs egni-egne berip.
Barýar garaňky gatlyşyp,
Durus pikire el serip.

Jynaza, çokunma, nika,
Hudaýyň öýüniň içi.
Bir-birege bakýasmykak,
Biziňki şowlanok neçüýn?

Garlykda – basylan bijaý,
Dem alarys öwülýäde.
Sen çybykda çekýäň bir jaý -​
Bile etjek o dünýäde.

​***

Meger ýokdur bizden gowy hoşlaşýan,
Egni-egne diräp gezýäs deň ädip.
Daşda eýýäm garaňky-da gatlyşýar,
Sen pikirde, a men dymmaýyn nädip?!

Nika gyýma; çokundyrma; jynaza;
Şaýat bolýas buthanada wagtymyz.
Bir-birege bakamzok, biz – çyn azan,
Neçüýn çüwüp gidäýenok bagtymyz?

Öwülýäde dem alarys oturyp,
Garlygyň üstünde – aýak sekilen.
Çyzýarsyň sen oňa taýak batyryp,
Onda baky boljak öýmüz çekilen.

* * *

• Çary Ataýewiň terjimesi:

Hoşlaşmagam başaramzok ikimiz —
Ýoluň argyn keşgin deň çekip barýas.
Gör, eýýäm garalyp başlady iňrik,
Sen pikire batýaň, men bolsa dymýan.

Görjegmiz, giribem ybadathana,
Jynaza, çokunma, nikadyr ýene,
Çykarys soň birek-birege bakman…
Näme üçin bizde bar zat tersine?

Soňra basgylanan garyň üstünde
Ümsüm oturarys öwlüýäde biz.
Keşbin çekýäň jennetdäki öýmüziň —
Bagtly bolmalymy o dünýäde biz?

• Aýna Durdyýewanyň terjimesi:

Biz başaramyzok hoşlaşmagy hem,​ ​
Şo-ol gezişip ýörüs egn-egne berip.
Ýaşyp​ ​ barýar ömümiziň iňrigem,
Sen-ä ham hyýalda, men bolsa dymyp.​ ​

Görýänlermiz girip ybadathana,
Jynaza, çokunmak, gyýylýan nika.
Bir-birege bakman, çykýas daşyna…​ ​
Näme ala-böle bizde beýlekä?

Torç edilen gar üstünde otyrys,
Gabrystanda, ýeňil geläýşin demiň.
Sen çöp bilen ylla çatma deý çekýäň,​ ​
Müdimilik bile boljak ýermiziň.

* * *

• Mukam Muhamowyň terjimesi:

Biz hoşlaşyp bilmeýäris,
Deň çekýäris başda baryn.
Garalyp ugrady iňrik,​
Sen oý edýäň,
Men — dymýaryn.​

Jynazadyr çokundyrma,​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ nika —
— öýünde Hudaýyň.
Çykýas ters bakyşyp,​
Neçüýn
Biziňki bolanok daýym?!

Öwlüýä.
Ýeňil dem alyp,​
Meň bilen gara çökersiň.
Soňam, ýerde baky bile​ ​
boljak öýmüzi çekersiň.Anna AHMATOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Haweran | Теги: Anna Ahmatowa | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]