18:40
Degişmeler
DEGIŞMELER

- Döremän geçen, şu atişgiri kim oýlap tapdyka?!
- O näme etdi saña?
- Henizem mañlaýymdan yzy gidenok.

* * *

- Leksiýa okadyñmy?
- Möhür-ä goýdurdym.
- Temasy näme?
- Olar-a soramady, menem aýtmadym.
- Beýle bolsa "Formalizm biziñ jemgyýetimiz üçin ýatdyr" diýip ýazaý.

* * *

- Dükanyñ satyjysy "gaýtargyñy al" diýip halys goýmady.
- Sen nätdiñ?
- "Öñküje edýäniñi ediber" diýdim.
- O näme diýdi?
- "Onda ýene on köpük okla" diýdi.

* * *

- Siziñ başlygyñyzyñ iñ gorkýan zady näme?
- Ýapyşyp oturan stoly.

* * *

- Lukmanlaryñ käbiri para alýar diýýärler welin, sen şoña ynanýarmyñ?
- Ýok.
- Biziñ-ş gulagymyza degýär.
- "Eli ýeñillik" diýip almaýan barmy näme...

* * *

- Sen nähili adam-aý?
- Kyrk ýaşap, eklenji kakasynyñ boýnunda diýäýmeseler, başga kemim bardyr öýdemok.

* * *

- Seniñ pikiriñçe niýeti erbet adamlara kimleri goşsañ bolar?
- Telpegi aganlary.
- O näme üçin?
- Olar görenine "Şuña dagy aýal nämesine gerek-kä" diýip pikir edýärler.

* * *

- Awtobusyñ üstünde bir gelin tä oba gelýänçä gürleşmäge maý bermedi. Edil agzyna jañ kakylan ýaly...
- Tanadyñmy?
- Ýok, tanamadym.
- Akgañlaryñkydyr şo...

Ilaman MUHAMMETJUMAÝEW.
Категория: Degişmeler | Просмотров: 92 | Добавил: Haweran | Теги: Ilaman Muhammetjumaýew | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]