14:06
Iň mähriban çaga
IŇ MÄHRIBAN ÇAGA

Bir gezek iň aladaçyl hem mähriban çagany tapmak üçin bäsleşik geçiripdirler. Şonda goňşusy – ýakynda aýalyny ýitiren gartaşan erkek kişi bolan, dört ýaşlyja oglanjyk ýeňiji diýlip ykrar edilipdir.
Haçan-da oglanjyk garrynyň aglap oturandygyny görende, ol howla giripdir-de, garrynyň dyzyna münüp, hiç zat geplemän, butnaman oturypdyr. Ejesi oglanjykdan goňşy daýa näme diýip teselli berendigini soranda oglanjyk jogap beripdir:
-Hiç zat. Men diňe oňa aglamaga kömekleşdim...

Çeşmesi: https://pritchi.ru/id_10012. 05.07.2021ý.
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 78 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
0
2 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Bu-dä bolýar eken:-)

0
1 Orhideýa   [Mowzuga geç]
... bu mähriban çaga menem ses berýän... ))

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]