04:13
Adatdan daşary
ADATDAN DAŞARY

Bir gije ýatyrdym, çykdym daşary,
Gije gören barmy älemgoşary,
Bu syry men saňa aýtmalam däl-le,
Başga aýtmaklyga esasym kän-le.
Ýenede bir bölek aýdaýyn azyn,
Eşdipdiňmi nar agajyň owazyn.
Ýa gördüňmi suwuň terse akyşyn,
Ýa gördüňmi gökden gözleň bakyşyn,
Ýa gördüňmi men dek durmuşda kaňkan,
Ünsüňi kän sowma, aşdyrar aňkaň.

Baýgeldi BAÝGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 102 | Добавил: bbaygeldiyew | Теги: Baýgeldi Baýgeldiýew | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 6
0
5 myhman   [Mowzuga geç]
baýgeldi
Teswirleriňizi hökman ýazyň garaşyan
diýipsiň. senem teswiri okanyňy hökman bildir.

Bir gije ýatyrdym, çykdym daşary,

ýatyrkaň nädip çykyp bilýäň, ýa düýşmi?

Gije gören barmy älemgoşary,

belli birinden soraýaňmy ýa umumy soraýaňmy? eger umumy soraýan bolsaň näme üçin

Bu syry men saňa aýtmalam däl-le,

syryňy size diýmän, saňa aýtmaly däldiň.

[b]Başga aýtmaklyga esasym kän-le.
Ýenede bir bölek aýdaýyn azyn, [/b]

mundan öňki syryňy içiňden aýtdyňmy?

Eşdipdiňmi nar agajyň owazyn.

"nar agajy" mukamy we şondan soňky setirler syryňy aýtmagyňa sebäpmi ýa başga zatlarmy?

Ýa gördüňmi suwuň terse akyşyn,
Ýa gördüňmi gökden gözleň bakyşyn,
Ýa gördüňmi men dek durmuşda kaňkan,
Ünsüňi kän sowma, aşdyrar aňkaň.

eger soraglar maňa-da degişli bolsa aýdyp goýaýyn.
ŞOLAŇ HIÇISINI GÖRMEDIM.

üstünlik.

0
6 bbaygeldiyew   [Mowzuga geç]
Okadym Myhman

0
4 Myrat4556   [Mowzuga geç]
Ünsüňi kän sowma, aşdyrar aňkaň.
Şu setirde "aşdyrar aňkaň" diýip durmuş göz öňünde tutulýarmy?!

0
3 Myrat4556   [Mowzuga geç]
Haladym

0
2 bbaygeldiyew   [Mowzuga geç]
Garaşýan

0
1 bbaygeldiyew   [Mowzuga geç]
Teswirleriňizi hökman ýazyň garaşyan

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: