14:30
Gezip yören odunlar
GEZIP ÝÖREN ODUNLAR

Gezip ýören odunlar
Birisi ayakly, birisi elli
Şonda-da barmaly ýerleri belli
Odunlar, bir gurat agaçdan geldi.
Ol agajam agaç dagy däl eken
Birje şahajygy çapyldy welin,
Goparlan gül ýaly bir gyşda soldy.
Şondan bäri odun niräk seretseñ.
Ýaksañ gutaranok. Azaltjak bolup
Gurçugam göýberyäs.
Odam ýagdyrýas.
Azalaýanoklar, sesem çykanok.
Odunjyklar, gybyrdyklap ýaşap yör.
Iň soñunda şatyrdap ýanaram in-hä
Ýöne häzir odunjyklar ýaşap yör.

Awtory ýok eken.
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: guljancharyberdiyewa | Теги: Anonim | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 3
0
1 myhman   [Mowzuga geç]
eşidipdim: "dowzahyň oduny adamlardan boljakmyş" diýip. eger goşga şol nokatdan seretseň odun=dowzahy adam, gurat agaç=Adam ata, Birje şahajygy çapylmagy=Kabylyň Habyly öldürmegi bolmaly.

onda Yaksañ gutaranok. Azaltjak bolup näme? käbir pygamberleň ymmatyna gelen jezalarmy?

birem
Gurçugam göyberyäs.
Odam yagdyryas.


eserdäki liriki biz kim(ler)?

eger başga manyda ýazylan bolsa, biri düşündiräýmese, men-ä düşünmedim.

0
2 guljancharyberdiyewa   [Mowzuga geç]
Menem kän dushinmàmsoñ paylashdym hem siziñ pikirleriñiz gyzykly dp

0
Kimiñ goşgusy bi?

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: