13:39
Goja şägirt
GOJA ŞÄGIRT

Maňa kagyz-galam beriň, ýene-de
Ömrüme azajyk goşmaça wagt.
Şägirt üçin ussat gerek senede,
Hem ömür ujundan bermeli nagt.

Meni entek öçürmäň siz hasapdan,
Ylhamam etmese maňa «haýynlyk»...
...Bu ýazyp ýörenlem garalamam meň —
Görüp ýörün döretmäge taýynlyk...

Saparmuhammet YLÝASOW,
Türkmengala etrabynyň ýaşaýjysy.
Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: Sona | Теги: Saparmuhammet Ylýasow | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 3
0
2 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Sona senden zat sorarlyk ýok eken gyz biggrin

0
3 Sona   [Mowzuga geç]
näme soradyň[ wacko

0
1 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
"Ýeri saçyñ ýolup aglajakmy sen?
Ûmdûziñe tutdurjakmy ýa-da sen
Bar ýazanlañ oñat goşga taýýarlyk
Bolýandygna dûşûnmekden ýadasañ.
(G.Ezizow)
Şahyryñ çuñ pikirlenşi ýarady.Ýöne käşgä pikir özüniñki bolsady.
Onsoñam garalama diýlende Kakamyrat halypañ "garalamalar"hakynda "super" goşgusy bar.Şo ýada dûşdi.
Galyberse-de Sona saña-da berekella diýýän.Gowy awtorlaryñ gowy goşgularyny metbugatdan gözläp tapyp onam ýaltanman ýazyp saýtda goýup bize ýetirýäñ.Hem berekella hemem sag bolsun.Bu awtory haýsy gazetden aldyñ.Başga-da şeýle çuñ manyly goşgulary bar bolsa ýetirersiñdä kyn görmän.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: