10:28
Ynsan
YNSAN

Bir elinde ýumruk, ýumrugynda daş
Bir elinde galam, çekýär galam-gaş.

2008 ý.

Abdylla MUHAMMEDI.
Просмотров: 79 | Добавил: abdyllahmuhammadi | Теги: Abdylla Muhammedi | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 13
0
13 Eýmenji   [Mowzuga geç]
"Abdylla däde. ýumrugy ele alyp bolanok, ýumrugyňy düwüp bolýar. onuň üçirinim "Bir eli ÿumrulan , ÿumrugynda daš" ýalyrak diýmelimi (şahyr bolmamsoň bilemogam). garaz iki setiriň birinji setiri zaýa çykdy. üstünlikler!"

Mangonyñ belligi bilen ylalaşamok sebąbi kellänem eliñe alyp bolanok kelle göwreden ayry zat däl emma o barada aydanda "kellesi egninde" diyen yaly soz ulanyas. Yumruk düwülmanka el, aya, barmak. Düwulensoñ yumruga owrulyar. Yone bir yalñyş yeri (olam meñ pikrimce), elde dal-de "golda yumruk" diyen bolsa gowy bordy. Sebabi "egindaki kelle" diyende many taydan sapmalar bolmayşy yaly "golda yumruk" diyende hem many taydan has sagdyn bolyar.
Üstunlik Abdylla aga.

0
11 hekaya   [Mowzuga geç]
Diýdi: Sen şahyr ahyr, eliňdäki daş näme?
Diýdim: Şahyr yşka tabyn, zuluma ganym.

Jahit Zarifogly.

Goşgudaky galam-gaş sözi bolmandyr. Bady gowşapdyr.

0
10 Güllericre   [Mowzuga geç]
Matal pisint setirler eken.
Gyzyklandym.
Düşündirip, manysy babatda, awtoryň özem açyklaýsa muny?!

0
9 mango   [Mowzuga geç]
Bir elinde ÿumruk , ÿumrugynda daš
Abdylla däde. ýumrugy ele alyp bolanok, ýumrugyňy düwüp bolýar.
onuň üçirinim "Bir eli ÿumrulan , ÿumrugynda daš" ýalyrak diýmelimi (şahyr bolmamsoň bilemogam).
garaz iki setiriň birinji setiri zaýa çykdy.
üstünlikler!

0
8 Jumjume   [Mowzuga geç]
Bir elinde ÿumruk , ÿumrugynda daš
Bir elinde galam , çekÿär galam- gaš .
Pikir-duygy
Hakykatçyllyk-hyýalbentlilik
Ylym-döredijilik
ya da
Ýamanlyk-ýagşylyk
Zalymlyk-merhemetlilik
şeýle parallel hem antonim manylary saklaýan Ynsan suratlandyrylan ýaly,men ä şeýle düşündim

0
5 Jumjume   [Mowzuga geç]
Beý diýsem Abdylla aga siz ýokuş göräýmäñ! Ýöne şüü Sona hanym digişgendä,güldiribilýä

0
12 abdyllahmuhammadi   [Mowzuga geç]
Arkaÿyn boluñ . Kyn görülÿän zat ÿok .

0
4 Jumjume   [Mowzuga geç]
Sona sizä güldirip içimi gyrdyñyz biggrin biggrin biggrin

0
6 Sona   [Mowzuga geç]
Seniň gülküň meniň üçin iň ajaýyp sowgatdyr, Jümjüm gülüm!

0
2 Sona   [Mowzuga geç]
Reklamas-a betje eken!

0
1 Sona   [Mowzuga geç]
gossip Goýuljak goşgyň ilki öňünden şeýdip reklamasyny berýäler öýdýän eýranda

0
3 abdyllahmuhammadi   [Mowzuga geç]
Salam uÿam

gošhynyñ öñi- soñy šu .

0
7 Sona   [Mowzuga geç]
Salam, Abdullah agam!
iki setirde iki dünýäň hakykatyny aýdyp bilipsiňiz, agam! Ömrüňiz uzak bolsun!
Nowruza ajaýyp sowgat boldy siziň iki damjajyk paýhasyňyz we Jümjüm janyň gülküsi!

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: