14:01
"Meñ kalbymda..."
"MEÑ KALBYMDA...."

Meň kalbymda Güneş bolup,
hemişelik dogan Sen bar.
Meň dünýämde dogan Güne
ýaşma-da ýok, batma-da ýok.
Gursagymda hiç öçmejek,
ýanyp duran Narym barka,
Men gözümi ýumsam,
bolmaz...

Meň içimde birde: «Ters-ters!»,
birde: «Dürs-Dürs!» diýýän ses bar.
Birde kalbym ornunda ýok, birde bolsa...
...ähli ýürek meň içimde urýan ýaly...
Gursagymda sem bolmajak
Ynsap sesi ýaňlanýarka,
Men eştmedik bolsam,
bolmaz...

Her nepesim hamdu-sena,
zikire, şüküre öwrülýär.
Dileglerim-dogalarym gaýtalanýar,
gaýtalanýar.
Meň kalbymda millionlaryň arzuwlary-arzy barka,
Dymsam,
bolmaz...
Dymsam,
bolmaz...

Laçyn PÜRJÄÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Laçyn Pürjäýewa | Рейтинг: 4.0/4
Всего комментариев: 6
0
6 Kuzya   [Mowzuga geç]
shs

0
5 Jumjume   [Mowzuga geç]
Aperin!

0
3 mango   [Mowzuga geç]
berekella!
edil şu wagt Ibrahim Badahsanyň ("Aýylganç kölegesindäki") "Söýüp bildim seni, ÿigrenibem men" setirlerini okap, ine-de seniň "Meň içimde birde: «Ters-ters!», birde: «Dürs-Dürs!» diýýän ses bar" diýenleriňi okadym. ikisindede bir şahsyň içindäki iki haldan habar berýär.
şeýle pikirlendirip bilýän goşgulary halaýan. (ýogsa, şol "söýdüm, ýandym, köýdüm, aýryldym, gözüň, gaşyň, lebleriňden.." ýadadyk(m)).
---
Gursagymda sem bolmajak
Ynsap sesi ýaňlanýarka,
Men eştmedik bolsam, *
bolmaz...
---
* Men eşitmediksiresem bolmaz (bolsa näderdi?
---
hemem,
dymsaň, bolmaz...
dymsaň, bolmaz...
dymma, Laçyn.

0
4 Sona   [Mowzuga geç]
Gül beräýme, gül beräýme,
Gül berseň kakyny tutýa tongue

0
2 Sona   [Mowzuga geç]
Wiý, Bagyşla Laçka, seniň iň ýigrenýän zadyň güldügi ýadymdan çykaýypdyr
men akmak fool

0
1 Sona   [Mowzuga geç]
flowers Bu-da saňa, Laçka!

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: