17:34
Baýadowadan täze goşgular
■ Ol kim?!

Men kim­dir bi­ri­ni unu­dan ýa­ly,
Kim­dir bi­ri çy­kan ýa­ly ýa­dym­dan...
Ýü­re­gim kä­te­ler tis­gi­nip gid­ýär,
Nä­ta­ny­şyň has nä­ta­nyş adyn­dan.

Ýer­den çy­kan ýa­ly bo­lup bir şe­mal,
Bir­den­kä sy­pa­lap geç­se ba­şy­my,
Men oňa şol di­ýip, ed­ýän-de gü­man,
Syn­la­ma­ga gork­ýan deg­re-da­şy­my.

Dur­muş tap­ma­ça­my,
Gur­luş tap­ma­ça?!
So­rag­lar um­ma­ny he­läk et­jek­den.
Adam öz-özü­ni göz­läp tap­ma­sa,
Oňa kim­dir bi­rin se­bäp et­jek­den.

Her kim gö­räý­mä­ge hoş­gy­law ýa­ly,
Baş­ga ki­şi bol­ýar,
ba­raň­da deň­ne...
Ol kim,
dö­räý­me­li goş­gu­lam ýa­ly,
Me­ni dert-aza­ra sa­lar­ça beý­le?!

Ýat­dan çyk­sa, ýat­dan çyk­ma­ly zat­lar,
Soň yzy­na gel­jek bo­lup dur­ma­sa...
...Men ýe­ne tis­gin­ýän nä­ta­nyş at­dan,
Ýal­ta bak­ýan, nä­ta­nyş ses gür­le­se.

■ Üýt­gäp­siň» diý­ýär­ler...

«Üýt­gäp­siň» diý­ýär­ler...
Ha­wa, üýt­ge­dim.
Öň Aý bo­lan bol­sam, Gün bol­dum in­di.
Dur­mu­şy­my dur­şy bi­len üýt­ge­dip,
Mä­hi­re çir­kiz­len gül bol­dum in­di.

Adam bir dur­kun­da dur­ýar­my, eý­sem?
Ýo­da­dym...
ki­çi­räk ýol bol­dum in­di.
Men ra­zy­dym, bol­sam ýe­ke­je eser,
Yz-yzy­na ki­tap — tom bol­dum in­di.

Duý­gu­la­rym şel­pe-şel­pe, tar­ma-tar,
Yşk ýe­li deg­di-de, saz bol­dum in­di...
— Bag­ty du­ýup bil­ýän kän­mi?
— Kän däl.
— Az­my?
— Az...
Köp­lü­giň için­de az bol­dum in­di.

Gun­ça­la­rym göz öňüm­de gül­le­ýär,
Şa­ha-şa­ha ýaý­ran bag bol­dum in­di.
Bir özüm­de iki sa­ny dün­ýe bar,
Dün­ýe­de­nem baý­nan baý bol­dum in­di.

Kim­ler ar­tyk gör­di, kim­se­ler kem­ter,
De­ňäp hem öw­re­nip, jaý bol­dum in­di.
Ýa­şal­ma­ly ömür öňüm­de en­tek,
Se­bäp öň göw­re­dim, jan bol­dum in­di...

■ Me­niň ýü­re­gim ýok...

Me­niň ýü­re­gim ýok!
Ýü­rek­le­rim bar...
Ma­ňa bir ýü­re­gi az gör­di tä­leý.
Men öň bir ýyl­dyz­dym,
In­di bir älem.
(Adam özün der­ňäp ge­ze­gen bol­ýar).
Me­nem: «Ne­çün dog­dum?» di­ýer­dim,
hä­lem,
Ma­ňa özüm­den öň ge­rek­le­rim bar.
Me­niň ýü­re­gim ýok...
Ýü­rek­le­rim bar!

Me­niň ýü­re­gim ýok...
Ýü­rek­le­rim bar:
Maý ber­me­ýän bet iş göz­läp aň­ta­ra.
Bir za­da müň deg­ýän de­rek­le­rim bar,
Köş­ge dön­di öň­ki gö­wün-gam­ha­na...
Ýü­rek­le­rim bir-bi­rin­den çalt ur­ýar.
Bar­ýan — içi jaň­dan do­ly jaň­ha­na.
Ýö­räp bar­ýan...
Ýok, yl­ga­ýan!
Ýok, uç­ýan!
Çün­ki me­niň ju­da ge­rek ýe­rim bar,
Me­niň ýü­re­gim ýok...
Ýü­rek­le­rim bar!

■ Goşgularym boýunça...

Sö­ýüň me­ni goş­gu­la­rym bo­ýun­ça!
Şol söý­gü­den ta­pa­ýyn men nep ba­ryn.
Men goş­gy ýaz­ma­sam — dü­wü­len gun­ça,
Ýaz­sam — gül men, goş­gu­la­rym — nek­ta­rym.

Mi­we­li bag öz mi­we­sin iý­me­ýär,
Öz sa­ýa­sy go­ra­ma­ýar de­re­gi.
Men dag bol­sam, goş­gu­la­rym — mu­my­ýam,
Peý­da­la­nyň, eger çyk­sa ge­re­gi.

Goş­gu­la­rym — aňym­da kän pel­pel­län,
Gö­wün guş­la­rym­dan ga­ýan ýe­lek­ler...
Eger ola­ry siz et­se­ňiz in­kär,
On­da me­niň özü­me-de ge­rek­mez.

Öz ýü­ki,
Öz ­ýü­zi,
Öz ­sö­zi bi­len,
Kim ýol go­ýup bar­ýar,
kim ýol ýi­ti­rip...
Ola­ram şol ­we­lin, siz öňi bi­len,
Şu­ ýag­da­ýam göz öňü­ne ge­ti­riň:

Men­de baş­ga zat ýok gö­ze ge­lüw­li,
Ne-hä kir­pi­gim ok,
ne-de ga­şym ýaý.
Men...
di­ňe goş­gu­lam me­niň ýü­reg­mi,
Gör­ke­zer umy­dy bi­len ýa­şa­ýan...

* * *

Sy­paý­çy­lyk üçin goş­gy so­ra­maň,
Ýag­daý so­raň, ah­wal so­raň, hal so­raň!
Dün­ýä­de zat gyt­my, nä­me, so­ral­ýan,
Hü­şür so­raň, ze­kat so­raň, mal so­raň!

Ki­me hoş ýa­kan zat kim­sä­ni ça­kar,
Ol se­çi­len — kim­säň ­gys­gan­ýa­ny­dyr...
So­rap ýör­me,
özi öňüň­den çy­kar,
Çyn goş­gy di­ýil­ýän rys­gal ýa­ly­dyr.

Çyn goş­gy gy­şy­ňy ba­ha­ra öwir,
Ýer­den alyp, gö­ge ýe­ti­rer se­ni.
Em­ma gö­ren ýer­de oka­lan tö­wir,
Beý­gel­der­mi Ha­kyň mer­te­be­si­ni?!

Goş­gy düýş­dür,
her uk­laň­da gö­rül­mez,
Ýor­gu­dy­nam ýor­dur­maz her ýe­te­ne.
Şa­hyr diý­len şyg­ry üçin öwün­mez,
Gaý­ta, göw­ne tä­miz ün­ji ge­ti­rer.

...Ga­raz, şeý­le duý­ýan goş­gy so­ra­gyn,
Saý-se­bäp­den ge­li­nen­de ýa­ny­ma.
Ol meň üçin il­ki adym so­ra­lyp,
Yzyn­dan ýü­reg­mi so­ran ýa­ly-la...

■ Hiň­ňil­dik...

Hiň­ňil­dik uçaň­da nä­hi­li bol­ýaň?
Goş­gy ýa­zaň­da-da edil şo kys­my...
Nä­çe bat al­dyk­ça nä­gi­le bol­ýaň,
Duý­gu­lar da­gy­nyk, pi­kir­ler gys­by.

Sen ­şa­hyr ­bol­sa­ňam, ça­ga ­bol­maň­soň,
Dü­şün­ýär­siň, ga­nat ­kü­je — bat kü­je...
Öz-özü­ňi u­za­k al­dap bol­man­soň,
Ýe­re ­düş­ýäň,
äh­li­je zat öň­kü­je.

Ah, ada­myň guş däl­di­gi bel­li-le.
Ýö­ne şa­hyr diý­len ýan ber­mez as­la.
Ýe­ne ­göz­ler gö­ge ba­kyp ­del­mi­ner,
Ýe­ne gö­wü­n as­man ­sa­ry a­tyg­sar.

Öz-özü­ňe ga­nat da­kyp ­hy­ýa­ly,
Ga­ra­şar­syň yl­ham gel­jek ­sa­ga­da.
Em­ma bir na­kys dil ­ýe­tir zy­ýa­ny,
Soň­ky ­pur­sat... çep­
ýa-da sag ga­na­ta.

Ýe­ke ­ga­nat bi­le­n u­çar ­ýa­ly­myň?!..
Soň bir gü­n uç­ma­gy ­göw­ne ­dü­wer­siň.
Ele a­lyp ga­lam ­bi­len ka­gy­zyň,
Bia­laç­ja «hiň­ňil­di­ge» mü­ner­siň...

Aýgül BAÝADOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 83 | Добавил: Taryhçy | Теги: Aýgül Garaýewa | Рейтинг: 1.5/2
Всего комментариев: 7
0
7 Arzyman   [Mowzuga geç]
Jokrama yssyda birnäçe günläp suwsuz bokurdagyň kepäp, eýlä-beýlä urnup elewreýäkäň, birdenkä bir kürşge suw içen ýaly şeýle bir üýtgeşik lezzeti bar-aý şu goşgulary okaňda. Sag bol, awtor.

0
6 Jumjume   [Mowzuga geç]
Aýgülüñ goşgylaryny köpden bäri okamokdym. Ýetirene sagbolsunlar! Aýgüliñ özi girenokmyka?

Mydama bolşy ýaly,goşgularyñ ajaýyp. "Hiññildigi" bolsa söýdüm!

0
5 mango   [Mowzuga geç]
Hiňňildik...
---
Ýe­re ­düş­ýäň,
äh­li­je zat öň­kü­je.
---
nakyl ýaly bolupdyraý.

0
4 mango   [Mowzuga geç]
Sy­paý­çy­lyk üçin goş­gy so­ra­maň
---
Em­ma gö­ren ýer­de oka­lan tö­wir,
Beý­gel­der­mi Ha­kyň mer­te­be­si­ni?!
---
gowy goşgy.
ýekeje bellik. islendik ýerde okalan töwür Hakyň mertebesine hiç hili täsiri ýok.
Hakyň mertebesi töwür bilen beýgeldilýän zat däl.
ýalňyş düşünje.
diýmek isläniňi ýerine düşürip bilmänsiň.
ýöne, diýjegiňi diýmegi başarýan ekeniň Aýgül hanym.
berekella.

0
3 mango   [Mowzuga geç]
Me­niň ýü­re­gim ýok...
---
1) Köş­ge dön­di öň­ki gö­wün-gam­ha­na...
Ýü­rek­le­rim bir-bi­rin­den çalt ur­ýar.
2) Bar­ýan — içi jaň­dan do­ly jaň­ha­na.
----
erkek poçerki blen ýazylan bu goşgynyň ýokarky setirlerini okap iki sany sorag kellä azar berdi.
1) Köşkde gam ýokmy? Köşk gamsyz ýermi?
2) içi jaňdan doly jaňhana - церковь-my?

0
2 mango   [Mowzuga geç]
«Üýt­gäp­siň» diý­ýär­ler...
gaty gowy! (dym gowy!)
"üýtgeýşiň" üýtgeşik eken.
esasanam "Köp­lü­giň için­de az bol­şuňy" haladym.
bir söz bilen, üýtgäpsiň, gowa tarap.

0
1 mango   [Mowzuga geç]
Ol kim?!
"Ýal­ta bak­ýan, nä­ta­nyş ses gür­le­se."
ýalta, bak sen Aýgül hanym, nätänyş ses eşitseň.
(ses gürlemez).

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: