12:07
14-nji fewrala

ON DÖRDÜNJI FEWRALA

Saňa söýgim beýan eden günüm
hem
Yran günüm bolsa bolýar bir maňa.
Ol günleri gyra goýup, hut şu gün
Baýram etmegmizi düşündir maňa.

Ýyldan-ýyla dide dikip elli ikä,
Geljegmize bakmalymy düýn bilen.
Her kimiň öz söýen güni bellikä
Adatyna gulluk edýäs rimlileň.

Ykrar edilenmiş,
gadymy Rimde
«Söýginiň gursaga ýerlenen güni».
Gümüne gitsin-laý Walentinasy,
Söýýän seni Allaň her beren güni.

Baky AMANÝAZOW.

Просмотров: 114 | Добавил: Selbii | Теги: Baky Amanýazow | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 30
0
30 Mahymm   [Mowzuga geç]
Mbahh.

0
29 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Häm män-ä nomur werämýoh sizä biggrin

0
28 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Men sms goyamog-a liçkada smile (öçüryän)

0
27 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Wiyy, sms-em yazyşdykmy smile yuze duruşlyk nämä gerekdi biggrin öñem kime ýöñkejegini bilmän ýörenler bar-a wacko

0
26 Selbii   [Mowzuga geç]
#seniñ smslañ smile

0
25 Selbii   [Mowzuga geç]
Senika dur mende intagem smile

0
24 Selbii   [Mowzuga geç]
Lickañda öñki meñ smslarmy gör

0
23 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
+99360 00 00 00 my? smile

0
22 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bilemýog-a nomuryñy wink

0
21 Selbii   [Mowzuga geç]
dont ilki owlanla jañ etmeli biggrin

0
20 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Jañ et onda smile käkilik getirdip soñam seni tapman porsadyp goýaýmaýyn, holidinnigimem işlänog-a biggrin

0
19 Selbii   [Mowzuga geç]
Bystra bystra ertire getird ondo sen-a maña käkilik sowgat et, menem unaş bişirp sowgat edeyin saña biggrin

0
18 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bişirjegiñ çyn bolsa, käkilik getirdäýjek men-ä smile

0
16 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Aý, nämedeýin dagy, sülgün etli unaş iýdirib-ä hezil berdiñ, onsoñ menem bit iýibermelimi näme diýip duryn biggrin

0
17 Selbii   [Mowzuga geç]
biggrin bitden bişirayeyinle sulgun gymmat bymat biggrin ya-da bit defisitmikan biggrin

0
15 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Haysy obaka ol? Bit ferma açaýmaly etdiñiz surprised

0
10 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şänikläp giden bit bolsa-ha, iti saña ýetirmez... )

0
11 Selbii   [Mowzuga geç]
Deyttt negozel goşgyny nadadyñoww cry biggrin

0
13 Arzyman   [Mowzuga geç]
Wi, ýogsa-da, 84—85-nji ýyllarda köpçülikleýin sary kesel (gepatit A) ýaýrapdyr. Mekdep, sadiklere çenli infeksionna öwrülipdir. Onsoň derman-kollardan daşgary türkmençiligiň emini hem edip başlapdyrlar:
Saçda döreýän biti diriligine alyp, kişmişiň içine salyp, ýuwutýan ekenler. Şo ýyllarda obadaky Nasiba, Jumagül diýen ady belli kirli gelnejeler elýetmez bolupdyrlar. Şo iki gelnejeden birgiden millet oçura durup, bit satyn alýan ekenler. Şony aýdaýyn diýdim-laý
smile

0
14 Selbii   [Mowzuga geç]
biggrin

0
9 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
*etine

0
8 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
It etiniñ bit sepeläp iýseñ näder wacko

0
6 Selbii   [Mowzuga geç]
biggrin

0
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bit nämemiş, it iýýä bumat kä kişiler ))

0
5 Arzyman   [Mowzuga geç]
Ýok-laý. It iýmek üçin Hatamtaýyň bäri ýany bolmaly. Gnidalar bolsa, bitjagaşyny iýip oňýalar.

0
7 Selbii   [Mowzuga geç]
cry

0
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bakymy? smile

0
2 Arzyman   [Mowzuga geç]
Bitini iýenler!

0
12 Selbii   [Mowzuga geç]
Arzyman bular gutlamasa kayyldyrla, başgalaryñ adaty diyetler, yen yene diyerler, elgaraz zat bermannije 14 inem sowarlar biggrin

0
1 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Aý sag bol-a...

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: