00:01
Tomus günleri
TOMUS GÜNLERI

    Bu günler  men daş çykybam ýöremok,
    Gidibem ýöremok, ýalňyz seýle kän.
    Indi men düşünýän, kalbyň döremok,
    Men indi gerek däl, saňa beýle kän.

    Öýkeläp duramok,ýazmanyň üçin,
    Aýaklary bala  çümen  harplary.
    „Söýýän...“
    „Menem söýýän...“
    Näçenji gezek
    Yzgar ýaly ýumşatdy bu kalplary.

     „Ýol bardyr arada,
      Bardyr giňişlik,
      Aglap ýörme gülüm, habar ýok diýip“
      Muny maňa çyn ýürekden diýişiň,
      Dowinçiň  eserni  ýatlatdy telim.

     „Kämil ynsanmyşyk biz bu ýerlerde“,
     Bagtlymyş bizi gözläp tapanlar.
     Ýöne men seň sadalygyňy çalyşman,
      Akyldarlaň dünýä belli toparna.

      Gözleň mawy syýa,
      Köňle hat ýazar.
      Syzyp ýörün henizlerem gussaň men.
      Ýok seň görküňe däl,
      Duýgularyňa
      Ýesir düşen uzyn boýly tussag men.

      Uzyn boýly ýesir moda däl öýdýän,
      Garaşýan  habar ýok, neçüýn şeýlekä?
      Belki, gysga boýlyň yşgyndasyň sen,
      Şoň üçin düşünýän,
      Belki, men indi
Saña gerek bolup durman beýle kän.

Oguljennet BÄŞIMOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 11 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Oguljennet Bäşimowa | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: