13:18
Ejeme

EJEME

Huzuryňda boýnum buruk, mähriban,
Eziz käbäm, ýeňletsene dertlerim!
Ýüregimi tüýdüm-tüýdüm tüýtdi-le
Durmuş
çekerimden agyr dert berip.

Bokurdagym dolup geldim ýanyňa,
Aýyplaşma didelemden ýaş aksa.
Men düşünýän, ýazygym kän sanardan,
Ýöne senem düşün, käbäm,
Ýaşlyk-da!..

Dünýäm apy-tupan bolup elenýär,
Ýol-ýodany saýgaramok, ümür kän.
Çynym, halys bezgek boldum,
Bu ömür
şeýdip näçe wagt ýaşaljak ömürkä?

Höweslerim dagap gitdi birmahal,
Birçak tapdan düşdi süýji arzuwlar.
Giç bolsa-da, ahyr menem düşündim,
Bildim, ýok ekeni güýji arzuwlaň.

Bimany günlerden geçip dur göwnüm,
Günälermi ötewersin ýaşlygym.
Eje, ine, şu zatlardan ötri men
Birwagt gülen gözlerimi ýaşladym.

Ýöne, şükür, umyt gülüm solanok,
Durmuş näçe örtese-de dert berip...
Ak başyňa gurban, kalbyňa gurban,
Käbäm, biraz saýpallady dertlerim...

Sapa HOMMADOW

Категория: Goşgular | Просмотров: 62 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 4.3/3
Всего комментариев: 1
0
1 Didar   [Mowzuga geç]
ok

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: