09:38
Kitapçynyň kitapsöýüjileri üçin

KITAPÇYNYÑ KITAPSÖÝÜJILERI ÜÇIN

Salam, adamlar!
Ýadyňyzda bolsa, men şu saýta "Garagumyň" gülleri diýen kitaby gözläp gelipdim..
Häzir men şol kitaby tapyp. elektron görnüşe geçirdim hem-de ony we başga-da kän türkmeniň taryhy kitaplaryny Orsýediň talyplar üçin niýetlenen "twirpx.com" diýlen belli saýtyna goýdum.
Umuman, "Kitapcy.com"-yň agzalaryna şol saýty maslahat berýärin. Aňyrda kitaplary ilkibada muzdsyz inderse bolýar, soňra ball talap edilýär. Eger kimiň ballary azalsa maňa ýazsaňyz size ball geçirerin. Bu reklama däl, ak ýürekden kitapsöýerler üçin!
Saýtyň türkmençe eserler bölümi - https://www.twirpx.com/files/fiction/foreign/turkmen/
Türkmenistanyň taryhy bölümi - https://www.twirpx.com/files/science/historic/asia_africa/turkmenistan/

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 430 | Добавил: Adamzat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 26
0
26 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Waleykmsalam, goşuldyñyz. Baş ustune, awtorsyz yada çeşmesiz yazgylary paylaşmazlyk şerti b.n baş ustune..

0
25 Zyýada   [Mowzuga geç]
@Haweran.Salam.Menem awtorlar bölüminede goýsaňyz,öz ýazanlarymy tema edip açyp bilermikäm?
Känbir ýazýan zadym-a ýok.Ýöne edebiýat bilen içkin gyzyklanýan.

0
24 dunyarejepmuradova   [Mowzuga geç]
#Dunya salam atdash. Bagyshlan, gic jogaplayanym ucin! Men bu seyrek giryan. Hawa, goshgyny kawagt ylham joshanda yazyan smile Yone hemishe yzygider yazamok.

0
22 Dunya   [Mowzuga geç]
Salam atdaşym bye menem Dünýä. Ýöne ýalňyşmasam sizden sorady öýtýän smile düzýäňizmi?

0
21 dunyarejepmuradova   [Mowzuga geç]
19 Mahymm salam menden sorayanyzmy? Yalnyshmasam bu yerde menden bashgada Dunya atly bar öydyan

0
20 Mahymm   [Mowzuga geç]
Dünýä sizem goşgy düzyäñizmi? smile

0
19 dunyarejepmuradova   [Mowzuga geç]
Salam. Ol sayta men hem giryadim, yone sonky wagtlar girip bolanok

0
17 Adamzat   [Mowzuga geç]
Hemmelere poçtada jogap ýazdym.
Oglanlar, bir zada düşüniň, ball geçirmek üçin maňa siziň şol saýtdaky nikiňiz gerek, sebäbi ol ýerde gözleg täze agzalary görkezenok, şonuň üçin meniň sahypama girip, bir zatlar ýazyň ýa-da garaz bardyňyzy bildiriň we men size ball ibererin. Meniň şol ýerdäki nikim Adam we ol gözlegde aňsat çykýar.

0
16 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Öz anketaña gir, "Читат ЛС"-ä gir, ondanam "отправит сообщения" gir, bolany.

0
18 Clever6845   [Mowzuga geç]
Sag bol agam ertirde agzadym on barde onky yaly dal bolanson minnetdar

0
23 Nurdan   [Mowzuga geç]
@Clever 6845, mekdep kitaplary mende bar.. e.poctañyz bolsa ugradyp bilerdim

0
15 Clever6845   [Mowzuga geç]
Shahsyda nali hawarlashyp bolyaka tazelikde agza bolamson dushunship bilman geshdim

0
13 Revo   [Mowzuga geç]
twripx.com örän gowy saýt dürli dillerde dürli kitaplary mugt tapyp bolýar. Ball köpeldip berme islegiňizem örän gowy welin düşünmedim tölegli köpeltýäňizmi ýada mugt?!

1
14 Adamzat   [Mowzuga geç]
Revo
Mugt, okasalar bolýar.
Şu wagt ýaşlary okatmak kyn.))

0
12 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Teswirlerde gmailyñyzy yazyñ @Adamzadyñ özi oklar belki!

0
11 HenryGlups   [Mowzuga geç]
Финансовый робот - это ваше будущее богатство и независимость.
Ссылка - http://232info.ru/go.php?p=hdredtube3.mobi%2Fbtsmart

0
8 Gökböri   [Mowzuga geç]
Adamzat prikol üçin kitapçöýüji diyp yazdyñyz öydyan, kitapsöýüji bolmaly dälmi biggrin

0
9 Adamzat   [Mowzuga geç]
Düzetdim)) biggrin

0
5 Jeksparro   [Mowzuga geç]
VPN- bilen girmelïmi?

0
6 Adamzat   [Mowzuga geç]
Howa, häzir vpn gerek, ýöne öňler şeýle girip bolýardy, üýtgäp dur, ýene tiz açylmagy mümkin.

0
4 Clever6845   [Mowzuga geç]
Shol saytdan kitap almak uchin agzada boldym alyp bolmady.Mekdep kitaplar gerekdi elektron gornushi bashka nirden alyp bilerkam taryh-edebiyat kitaplar.

0
7 Adamzat   [Mowzuga geç]
Alyp bolýar, eger ballyň ýok bolsa şol taýdaky nikiňi maňa görkezseň men ball geçirerin.

0
10 Clever6845   [Mowzuga geç]
Balym bar yone bolanok nam uchindir bilsen maslahat bera kyn gormesen ozinde bar bolsa paylash bolmasa

0
3 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Saýt açylanok.

0
2 Jeksparro   [Mowzuga geç]
VPN- bilen girmelïmi?

0
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Biz käbir "saytlar" yaly reklamadan howatyrymyz yok. Gowy zat ü.n berlen salgy reklama bolmayar.
Sag bol, agam, gowy iş. Elektron gornuşe geçiren ile-gune peydaly yazgylaryñy barde-de paylaşsañyz köp minnetdar bolardyk..

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: