11:44
Gyz haty
GYZ HATY

Baram bolsa, ýogam bolsa,
Geçdim men günäñi, dostum!
Sen meniñ serimiñ dumany, dostum!
Bir dem bagtly boldum seniñ yşkyñdan,
Indem dilemerin amany, dostum!

Seni gabanmaryn gyzdan-gelinden,
Goý, gözeller lezzet bersin janyña!
Goý, seni söýsünler, ynanaýyn men
Seni söýüp, sende ýalñyşmanyma.

Da:ş ýaly doñduran ýüregmi meniñ
Islän ýeriñe zyñ, "wah" diýmen her hal.
Meñ ýüregim saña gerek bolmasa,
Düşün-ä, ol ýürek nämäme derkar?!

Baram bolsa, ýogam bolsa
Geçdim men günäñi, dostum!
Sen meniñ dilimiñ senasy, dostum!
Säher çaglarynda saýgarmarsyñ sen
Ýaşa dönüp daman sedamy, dostum!

Sen bagtyýar ýaşa, gam-gussa batma,
Ylaýym, duşma-da bela-betere!
Eger bagtyñ ýatsa...
Bir zaman da:şa
Öwrüp zyñan ýüregime büdüre!

Nobatguly REJEBOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Mahymm | Теги: Nobatguly Rejebow | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: