08:51
Pyşdyl

PYŞDYL

Düşjek bolup belent ýerden,
Düňderildi
Pyşdyl birden.
Turup bilmän indi ine,
Ýatyr
Jyzzyk bolup Güne.

Geçip barýar bir begemot,
Pyşdyla haýry degenok:
"Ýykylypmy,
Özi galsyn!
Ýol ýörände
Ägä bolsun!"

Penjek geýip bir üýtgeşik,
Geçip barýar semiz pişik.
Geçip barýar synçgap dişin:
"Pyşdyl bilen
Ňeň nä işim!"

Tirkäp ekiz owlagyny,
Şahlak geçi,
Barýar geçip:
"Ýatsa-ýatsyn,
Serhoşdyr ol,
Ýykylandyr aşa içip!"

Barýar horaz,
Barýar towuk,
Ýüzlerini kese sowup —
Esetmän pyşdyla taýa:
"Kömek bersek bordy welin,
Üst-başymyz bolar zaýa!"

Geçip barýar
Bir epeý şir:
"Mertebäňi sakla, eý şir!
Herýetene kömek etseň,
Il saňa:
"Ýukaýürek" diýr!"

Geçip durlar
Parhsyz bakyp.
Ýatyr pyşdyl
Aýak kakyp.
Ýatyr
Ýaş aýlap gözüne.
Ýatyr
Jyzzyk bolup Güne...

Hemra ŞIROW.

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 27 | Добавил: Dunya | Теги: Hemra ŞIR | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: