08:56
Bu goh näme?!

BU GOH NÄME

Bu goh näme?!
Bu goh näme?!
Asmandaky garry mama,
Gübürdedip,
Gatap giden
Sanajyny kakýarmyka?!
Ýa bolmasa
Kimdir biri,
Köçämize iri-iri
Daş getirip dökýärmikä?!

Hijisem däl
Görsek weli,
Moped münüp
Barýar Weli...

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 70 | Добавил: Dunya | Теги: Hemra ŞIR | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 4
0
4 Dunya   [Материал]
Arzyman, agam, men multifilm görsem "ulaldyň, indi görme" diýip käýýeýälerdä tongue
Eger gyzykly bolsa siz üçin goýaýars... smile

0
3 Arzyman   [Материал]
Dünýä jigim, sen multifilm görýäňmi köpräk? Eger görýän bolsaň, şonda gabat gelen delje pikirleriňi, ýaňsylaýjy sözjagaşlaryňy jemle-de, tema açsana. Meselem: Obeliks-Asteriksdäki:«Rim diýýäniňem şujagazm-aý, heh, meň-ä göwnümem ýetmedi»; ýa «Guşlar belli bir ýaşa yetensoňlar öpüşýäler»; Aladdindäki: «Bagdatda bar zat gülala-güllük»; «Çorba şöhrat!»; «Sebäbi men Jenap Bihaýa»; «Siziň Balary Hezretleriňiz»...ýalyrak gutarnykly pikirleri toplaýsaň ýaman hoşal bolardym we ýaman uly iş bitiren adam hasaplardym sizi.

0
1 Dunya   [Материал]
Moped maşyn bolýamy?

0
2 ezizh764   [Материал]
Motor

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: