08:46
Grafomanyň "deňsiz-taýsyz" şygry ☻
GRAFOMANYŇ "DEŇSIZ TAÝSYZ" ŞYGRY

Guzel sözler hünjüleýän monjuga,
Dişim çekişleýän ýalan sözlesem.
Orun berýän gapdalymda gonjaga,
Üstümden gülseler bolýaryn sem.


"Sem" diýenim, ýedi däl-de dymmakdyr,
Şahyrçylyk ýazmak däl-de, ýanmakdyr.
Ýananyňda požar etmän, sönmekdir.
Bizden salam bolsun, jogap şu dekdir.


I tak, sözden monjugy düzýän hünji,
Her setirim size Karunyň genji,
Böýle diýsem, heýç edinmäňler ünji,
Peýdasy size nesip eder birinji.


Okan ahmyr edr, okamadyk arman,
Şirin-şeker sözümne, özm-de gurban,
Bilýän! Sizem sözme aşyk, syr bermän.
Okan ahmyr edr, okamadyk arman...


©Ýazyjy Şahyrlyýew ☻
Категория: Degişmeler | Просмотров: 90 | Добавил: Bagabat | Теги: Ýazyjy Şahyrlyýew | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 3
0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
Ýöne, meniň pikirimç-ä, Atamyrat aga pahyry (Atamyrat Atabaýewi) "Ýazha-ýaz!" atly goşgusyny ýazmaga mejbur edip, öte gaharyny getiren "şygyrsumaklar" ine şunuň ýaly "Ýazyjy Şahyrlyýewleriň" "goşgulary" bolaýmasa! Sebäbi beýle "goşgulary" köp hormatly Ýazyjy Şahyrlyýewiň özüniňem namasynda gaýryşy ýaly: "Okan ahmyr edr, okamadyk arman"... biggrin

0
2 ezizh764   [Mowzuga geç]

0
1 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Ýarty kerpiç bilen maňlaýna berseň,
Bulanan beýniler durlanar belkem,:)))))

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: