12:20
Göwreli gelin hakda ballada

GÖWRELI GELIN HAKDA BALLADA

Işikdäki buýra saçly garagaç
Ýukaldyp başlady goýras saýasyn.
Dolmuş gelin sallam-sajak kölgede
Otyr ýaňaklarna diräp aýasyn.

Alasarmyk gussaň belli sazy ýok,
Hem kyn tapmak ondan dynmaň tärini.
Gamgyn gelin ýada salýar öýlenip,
Bir aýdan soň taşlap giden ärini.

Bar zat ýada düşýär süýjülik bilen,
Söýgi,
posa,
mähir,
täsin galpyldy.
Ýada düşýär howatyrly , utanjaň
Göreçlerden çykan ilki ýalpyldy.
Ähli zat täsindi, täzedi bar zat.
Gussaly gutardy ajap hekaýa.

Kanikula gelen agajet oglan
Gitdi,
gitdi çydam etmän iki aýa.
Beýder ýaly öýke-kine bolmandy.
Bolmandy tersleşip ýaraşmagam-a.
Ýazypdyr: «Bagyşla , söýýänim bardy,
Bir ýalňyşlyk boldy, garaşma maňa!»

Güýzüň golaýlanna düşünýär gelin,
Çapgyn ýol daraýar eleşan baga.
Pyşyrdaýar gelin: «Sende günä ýok,
Sag-aman dünýä in bigünä çaga».

Atajan ANNABERDIÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Arzyman | Теги: Atajan Annaberdi | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 Hаwеrаn   [Материал]
Gurbannazar, Nobatguly ýaly läheñler bilen deñ hatarda görülmäge mynasyp, ähli gözellikleri b.n şygryýetde başgalaryñ ýetip bilmedik kanoniki derejesine ýeten ussat şahyr.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: