18:25
Galamdaş gyza

GALAMDAŞ GYZA

 

Adaty dünýäde üýtgeşiklik sen,
Uzak sen adaty gürrüňden-gepden.
Kalbyň iň gyzykly kitaplaň biri,
Duýgularyň — galam, ýüregiň — depder.

Ýazgylaň ýaz ýaly.
Göwnüň ýazýany
Goşgy görnüşine giren sedamy?!
Maýyl edýän gürrüňleriň bilen sen
Kül-peýekun edip barýaň edamy...

Erkime erk edýäň.
Soňky döwürler
Ynjyk bir adama öwrülip barýan.
Sözleň aýazyndan üşeýän aşa,
Kalbyň yssysyndan gowrulyp barýan.

Aýdyma meňzeş sen, meňzeş sen saza,
Adyň her harpynda görýän bir şygyr.
(Göwnüme bolmasa, şu zatlar üçin
Biziň şahyrlyga ýetip barşymyz)

Erkana sen, bir uçaňok guş bolup,
Serhet ýok, azat sen zyýandan, nepden.
Adaty dünýäde üýtgeşiklik sen,
Uzak sen adaty gürrüňden-gepden.

Sapa HOMMADOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 Gökböri   [Материал]
Kalba aramlyk çaýýan goşgy.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: