12:12
Dünýä edebiýatynyň iň gowy 100 eseri
DÜNÝÄ EDEBIÝATYNYŇ IŇ GOWY 100 ESERI

ABŞ-da neşir edilýän hepdelik “Newsweek” žurnalynyň bilermenleriniň pikirine görä, Dünýä edebiýatynyň iň gowy 100 eseri şu aşakdakylardyr:
1. “Uruş we Parahatçylyk”. Lew Tolstoý, 1869;
2. “1984”. Jorj Oruel, 1949;
3. “Uliss”. Jeýms Joýs, 1922;
4. “Lolita”. W.Nabokow, 1955;
5. “Goh we gazap”. Uilýam Folkner, 1929;
6. “Göze görünmeýän adam”. Ralf Ellison, 1952;
7. “Diňçyraga (maýaga) tarap”. Wirjiniýa Wulf, 1952;
8. “Iliada” we “Odisseýa”. Gomer, miladydan öňki VIII asyr;
9. “Tekepbirlik we tersalyk”. Jeýn Ostin, 1813;
10. “Hudawy komediýa”. Dante Aligýeri, 1321;
11. “Kenterberiý hekaýatlary”. Jeffri Çoser, XV asyr;
12. “Gulliweriň syýahaty”. Jonatan Swift, 1726;
13. “Middlmarç”. Jorj Eliot, 1874;
14. “We ýykan-ýumranlyk geldi”. Çinua Açebe, 1958;
15. “Gorpuň ýokarysynda çowdarylykda”. Jerom Selinjer, 1951;
16. “Ýele sowrulanlar”. Margaret Mitçell, 1936;
17. “Ýüz ýyl ýalňyzlyk”. Gabriýel Garsiýa Markes, 1967;
18. “Beýik Getsbi”. Frensis Skott Fitsjerald, 1925;
19. “Hile-22”. Jozef Heller, 1961;
20. “Magşuk”. Toni Morrison, 1987;
21. “Gazap salkymy”. Jon Steýnbek, 1939;
22. “Ýarygijäniň çagalary”. Salman Ruşdi, 1981;
23. “Eý ajaýyp, täze dünýä”. Oldos Haksli, 1932;
24. “Hanym Deloueý”. Wirjiniýa Wulf, 1925;
25. “Amerikanyň ogly”. Riçard Raýt, 1940;
26. “Amerikada demokratiýa”. Aleksis de Tokwil, 1835;
27. “Jynslaryň gelip çykyşy”. Çarlz Darwin, 1859;
28. “Taryh”. Gerodot, miladydan öň 440-njy ýyl;
29. “Jemgyýetçilik şertnamasy”. Žan-Žak Russo, 1762;
30. “Kapital”. Karl Marks, 1867;
31. “Hökümdar”. Nikolo Makiawelli, 1532;
32. “Toba etmek”. Ýagşyzada Awgustin, 4-nji asyr;
33. “Lewiafan”. Tomas Gobbs, 1651;
34. “Pelopennes urşunyň taryhy”. Fukidid, miladydan öň 431-nji ýyl;
35. “Ýüzükleriň hökümdary”. Jon Ronald Ruel Tolkin, 1954;
36. “Winni-Puh”. Alan Aleksandr Miln, 1926;
37. “Ýolbars, Jadygöý hatyn we Jadyly şkaf”. Klaýw Steýplz Lýuis, 1950;
38. “Hindistana gidiş”. E.M.Forster, 1924;
39. “Ýolda”. Jek Keruak, 1957;
40. “Bilbili öldürmek”. Harper Li, 1960;
41. “Injil”.
42. “Şahandaz pyrtykal”. Entoni Berjess, 1962;
43. “Awgustdaky yşyk”. Uilýam Folkner, 1932;
44. “Gara halkyň kalby”. Uilýam Eduard Býorkhardt Dýubua, 1903;
45. “Antuanetta (Giň Sargass deňzi)”. Jin Ris, 1966;
46. “Hanym Bowari”. Gustaw Flober, 1857;
47. “Ýitirilen jennet”. Jon Milton, 1667;
48. “Anna Karenina”. Lew Tolstoý, 1877;
49. “Gamlet”. Uilýam Şekspir, 1603;
50. “Korol Lir”. Uilýam Şekspir, 1608;
51. “Otello”. Uilýam Şekspir, 1622;
52. “Sonetler”. Uilýam Şekspir, 1609;
53. “Otuň ýapraklary”. Uolt Uitmen, 1855;
54. “Geklberri Finniň başdan geçirenleri”. Mark Twen, 1885;
55. “Kim”. Redýard Kipling, 1901;
56. “Frankenşteýn”. Meri Şelli, 1818;
57. “Süleýmanyň aýdymy”. Toni Morrison, 1977;
58. “Ikatýogyň höwürtgesiniň üstünden uçup geçip”. Ken Kizi, 1962;
59. “Jaň kime kakýar”. Ernest Hemingueý, 1940;
60. “Bäşinji belgili gyrgynçylyk”. Kurt Wonnegut, 1969;
61. “Mal howlusy”. Jorj Oruel, 1945;
62. “Siňekleriň hökümdary”. Uilýam Golding, 1954;
63. “Sowukganly ganjorluk”. Trumen Kapote, 1965;
64. “Altyn depder”. Doris Lessing, 1962;
65. “Ýitirilen wagtyň gözleginde”. Marsel Prust, 1913;
66. “Çuňňur uky”. Raýmond Çandler, 1939;
67. “Haçan-da men ölýärkäm”. Uilýam Folkner, 1930;
68. “We gün dogýar”. Ernest Hemingueý, 1926;
69. “Men Klawdiý”. Robert Greýws, 1934;
70. “Ýürek – ýalňyz awçy”. Karson Makkallers, 1940;
71. “Ogullar we oýnaşlar”. D.G.Lourens, 1913;
72. “Tutuş patyşa goşuny”. Robert Penn Uorren, 1946;
73. “Git, dagdan yglan et”. Jeýms Bolduin, 1953;
74. “Şarlottanyň kerebi”. E.B.Uaýt, 1952;
75. “Tümlügiň ýüregi”. Jozef Konrad, 1902;
76. “Gije (We dünýä dymypdy)”. Eli Wizel, 1958;
77. “Towşan, gaç”. Jon Apdaýk, 1960;
78. “Bigünälik asyry”. Edit Uorton, 1920;
79. “Tikinçiniň hadysasy”. Filip Rot, 1969;
80. “Amerika tragediýasy”. Teodor Draýzer, 1925;
81. “Çekirtge güni”. Natanael Uest, 1939;
82. “Leňňeç tropigi”. Genri Miller, 1934;
83. “Malta laçyny”. Deşil Hemmet, 1930;
84. “Tüm gözbaşlar”. Filipp Pulman, 1995;
85. “Ajal arhiýepiskopyň yzyndan gelýär”. Uilla Keser, 1927;
86. “Düýşleri düşündirmek”. Zigmund Freýd, 1900;
87. “Genri Adamsyň terbiýelenişi”. Genri Adams, 1918;
88. “Maonyň tymsallary”. Mao Szedun, 1964;
89. “Dini tejribäniň köpdürliligi”. Uilýam Jems, 1902;
90. “Gysym kül”. Iwlin Wo, 1934;
91. “Sessiz bahar”. Reýçel Karson, 1962;
92. “Işliligiň, göterimiň we puluň umumy nazaryýeti”. Jon Meýnard Keýns, 1936;
93. “Lord Jim”. Jozef Konrad, 1900;
94. “Bu zatlaryň bary bilen hoşlaşalyň”. Robert Greýws, 1929;
95. “Barjamly jemgyýet”. Jon Kennet Gelbreýt, 1958;
96. “Leýlisaçlykda şemal”. Kennet Grem, 1908;
97. “Malkolm Iksiň terjimehaly”. Aleks Heýli we Malkolm Iks, 1965;
98. “Meşhur wiktorianesler”. Litton Streçi, 1918;
99. “Goýy gyrmyzy reňk”. Elis Uoker, 1982;
100. “Ikinji jahan urşy”. Uinston Çerçill, 1948.

Çeşmesi: https://kpfu.ru/elabuga/100-luchshih-knig-v-istorii-mirovoj-literatury-po.html. 17.09.2020ý.
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 61 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 guljancharyberdiyewa   [Материал]
Wonneguty önràk suyshirmeli ekenler, mysal üçin birinji yere

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: