08:07
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 215 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 17
0
17 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Sizçe bolup bilmeýän. Ýöne okarn. Ýaltanmasam bärigem goýarn smile

0
14 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ony diýseñ, Gökje obasynda-da S.Ataýewiñ adyny göterýän bir köçe bar eken wacko

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
13 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Kitabyň üçden biri siziň ýazgylaryňyz ekeni. Nesip bolsa birini okamasam beýlekini 5-lijek üçin hökman okaryn smile

0
16 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
7 Nurdan   [Mowzuga geç]
Görgüli beýdip duranyndan işini birýüzli etse aýlygam düzelerdi, hatynam ynjalardy, başlygam goldardy D

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
12 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
El hakyndan gaçmasañ, işdäki kätip gyzlaram edip berer-le, Serdar akga, gysyk bolmasana, size gelişmeýär wacko biggrin

0
10 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Serdar akga her hekaýaňda hatynlaň üstünden düşmeseň günüň geçenok öýdýän biggrin

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
4 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Şulary siz ýazmadyňyzmy?:

Türkmençilik — nesiller ýörelgesi

Garaşsyz Türkmenistanda milli terbiýe däpleriniň dikeldilmegi

Gündogaryň beýik alymlarynyň ylmy mirasy

XX asyrda türkmen ylmy we medeniýeti

Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri

Türkmen halkynyň taryhy we medeni mirasynyň öwrenilişi

Garaşsyz Türkmenistanda taryhy-medeni mirasyň dikeldilmegi

Taýýarladylar: Ý. Nuryýew, S. Ataýew

Ýa-da:
Garaşsyz Türkmenistanda ylmyň we medeniýetiň ösmegi

Taýýarladylar: G. Aknyýazow, S. Ataýew.

Umumy orta bilim berýän mekdepleriň synag okuw kitaby. — A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2013.

Bärde birä Serdar Ataýew bar, birem Saparmämmet Ataýew bar. Ýokarkylara doly ýazylmandyk ekeni atlary

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Serdar agam taryh hakda okuw kitaplaryda-da ýazanlaññyz barmy?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]