08:47
Klasdaş
KLASDAŞ

On bäşimde oýun etdim ot bilen—
SÖÝGI atly ýalyn bilen, klasdaş,
Geçen günler bu gün bize ýat bolan,
Ýatlamalar ýalan bolan, klasdaş.

Garaňy görmesem, teý durup bilmän,
Ýüregiň ahyny goýduryp bilmän,
Bu ahwaly, saňa duýduryp bilmän,
Diýip bilmän dilim bilen, klasdaş
Bagrym dilim-dilim bolan, klasdaş,

Göýä seni gijelerden gysganyp,
Gezdim şamdan daň ataryna gyssanyp,
Bir gijäniň uksyny ýassanyp,
Goşgy ýazdym galam bilen, klasdaş.

Goşgy ýazylan kagyz ýekeje tagta,
Şo tagta kagyzy bije edip bagta,
Bukja salyp, agzyn bagladym pugta,
Elim bilen, ýelim bilen, klasdaş.

Hat gitdi— gündize çekildi nikap,
Garaşdym ynamy sabyra çykap,
(Aýtdylar) iberen goşgymy okap,
(Äsgermänmi!) gülen bolan, klasdaş.

Gülzardan aýrylsa-bilbile çol kyn,
Bürgüt lebzin deňäp alyna tilkiň,
Sowuk ýylgyryşyň, biperwaý gülkiň,
Barabardy ölüm bilen, klasdaş.

Ykballar aýralyk sazyn çalanda—
Gezdim bir delalat görüp çilimde.
… Bu gün ýürek sanjyp gitdi elimde,
Seni görüp, gelin bolan klasdaş…

Torum Ýaýlan BATAŞY
Категория: Goşgular | Просмотров: 204 | Добавил: Gurgencli | Теги: Torum Ýaýlan Bataşy | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: