20:25
Übtüjekler / kindiwanja kyssajyklar -Içiňde saklap bilmän, maňa aýdyp otyrmyň

Bir gün bir adam Hasan Basrynyň ýanyna gelipdir. Olaryň arasynda şeýleräk söhbetdeşlik bolupdyr:
— Pylany öýünde siziň gybatyňyzy etdi, siz hakda erbet sözler aýtdy.
— Sen onuň öýüne näme üçin bardyň?
— Nahara çagyrdy. Myhmany boldum.
— Nähili naharlar bilen hezzetledi?
— Saçagy dos-doludy, dürli-dümen näz-nygmatlar bardy.
— Berlen şeýle bol iýip-içgileri içiňde saklap, aýdylan iki agyz sözi içiňde saklap bilmän, maňa aýdyp otyrmyň?

Çeşme: orta mekdep türkmen dili okuw kitabyndan

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 85 | Добавил: Dunyagozel | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 3
0
3 Dunyagozel   [Материал]
Okuw kitabynda bady awtory ýokdy indikilemmi edäýerin bagyşlarsyňyz

0
2 Kitapcy   [Материал]
Awtorsyz goylan yazgy duyduryşsyz öçürilyändir. (Gaty gormeşek yok).

0
1 Kitapcy   [Материал]
Awtorsyz ýazgylary paylaşma, Dunyägözel.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: