16:59
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 252 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 18
0
18 ahallybiz   [Mowzuga geç]
Ýazylan tankydy pikirler näçe manylam bolsa degişme ähmiýetini ýitirmändir

0
17 Jeksparro   [Mowzuga geç]

0
16 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şonuñ ü.n tankyt ýerlikli bolsa señ peýdaña, ýerliksiz bolsa-da (aslynda olam ýene señ peýdaña) ýitirýän zadyñ ýok, hem-ä gizlin haýrangalyjylygyny bildireniñ seni başgalara reklama edeni galar, hemem özüniñ kimdigini bildireni... (soñky iki ýagdaýda-da utuş tankytdan degerli netije çykaryp bileniñki).

0
15 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
@Jekserce, tankytsyzam edebiýata wepa berjegiñ ýalandyr onda tankyt ü.n ýazuw-pozuwdan sowaşýan bolsañ, çünki:

"Sen özüñi tanaýan bolsañ, bilip goý, özüni tanamaýanlaryñ aýdýan sözleri manysyzdyr. Şuny ýatdan çykarma: ýerliksiz tankyt - gizlin haýran galyjylykdan başga zat däldir".
Çingiz AÝTMATOW.

0
14 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Men näme üçin edebiyata wepaly bolayyn! Men tankyt üçin yazuw-pozuw edyän diyip pikir edyan bolsañ yalñyşyañ. Men tankyt üçin yazuw-pozuwdanam daşlaşamok, edebiyat üçinem daşlaşamok. O tankyt diyilyan zadyñ maña baglanyşykly yeri yok. Asla men oña gulluk edemok.
Men başgalary göz öñüne tutdum Haweranyñ halypasy!

0
13 Jeksparro   [Mowzuga geç]
''Tankyt - edebiyat yoluna düşenleri sowaşdyrýar''

@Jeksparro :-)

0
12 Gurgencli   [Mowzuga geç]
……Çünki her bir akmagyňam öz samsyk pikirini yglan etmäge hukugynyň bardygyny inkär edip bolmyýa...

Oňaraýypdyr:DDD

0
11 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Balyga suw ýaly gerekdir tankyt".
Mollamurt.

0
10 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Tankytsyz ösüş bolmaz.
S.Gürgençli.
Özümiziňem pikirimiz bolsunda:).

0
9 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Ýerlikli tankyt - akylly adamlary güýçlendirýär, akmaklary bolsa gaharlandyrýar".
Napoleon BONAPART.

0
8 Gökböri   [Mowzuga geç]
Döwlet durmuşynda hakyky tankyt gerekdir. Tankytsyz döwlet az wagtyñ içinde gorpa gapgarylar.
Sezai Karakoç.

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Tankyt - gargany-da bagyşlap biler, emma onuñ üstüne gögerçin myhman geler".
Ýuwenal.

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Tankyt - belkäm, gowy zadam däldir, emma gerekli zatdyr. Edil agyry-ynjy bilen bir zatdyr, çünki agyry-ynjy-da göwrede näsazlyk bardygyny habar berýär."
Uilýam ÇERÇILL.

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Tankyt gözel gyz däl, ony hemmeler söýüp baranok".
Rahym Esenow.

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]