18:38
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 153 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 3
0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Мylayym   [Mowzuga geç]
Hekaýany okap barşyma, nämüçindir, garry enäniň keşbinde gürleýiş äheňi boýunça, Orazgül Apbasowa gözöňümde janlandy. smile
Durmuşda gabat gelinýän hadysany beýan edýän bu hekaýa-da juda ezber ýazylypdyr.
Meniň enemem ýüz ýaşa golaýlaberende dünýeden gaýtdy. Adam garrasa göwni näzik, çaga ýaly öýkelek bolýan eken. Sähel zada gyýylar durardy. Ýarym sagada ýetmänem açylar giderdi. Onuň nakyllardan doly asylly dünýäsi bardy. Gyzyla gaplaýmaly sözleri bilen hemmämizi daşyna üýşürer-de gürrüňe güýmärdi. Şolar ýaly sagdyn halda uzak ýaşap, agtyk-çowlukly bolmak hemmämize nesip etsin!
Serdar aga, size-de ajaýyp eserlerňiz üçin sag boluň!

0
1 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Hemmä uzak ömür bersin Alla.Emma,arzyly bolmak nesip etsin hemmä.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]